Kuus investorit ja vanameister jagavad oma nägemust, kust leiab nii ühiseid jooni kui erinevusi. On nii põhitõdede välja toomist kui konkreetseid soovitusi. Lugegu nii need, kes soovivad pensioniraha ise kasvama panna, kui ka need, kes on ilma sambarahatagi teinud värskelt sellise otsuse.