„Internetis ostude sooritamise populaarsus kasvab jõudsalt ja seega laienevad pidevalt ka digitaalsed võimalused tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumiseks. Üha enam kasutatakse erinevaid võrdlusveebilehti või turuplatsina tegutsevaid internetipõhiseid kauplemiskohti, kus tarbijal on võimalik teha tehinguid erinevate kauplejatega nagu eBay, Amazon või osta.ee,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul tuleb sellest tulenevalt ajakohastada ka tarbijakaitseseadust ja täpsustada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni.

Eelnõus kehtestatakse täiendavad teavitamisnõuded, mille kohaselt peab tarbija olema kursis, kuidas on kujunenud tema otsingu tulemusena esitatav järjestus. Kui otsingutulemuste järjestuses ettepoole paigutumise eest on makstud, siis tuleb tarbijat sellest ka teavitada.

Lisaks tuleks teavitada, milliseid parameetreid on sellise järjestuse kujunemiseks kasutatud. Samuti tuleb esitada info internetipõhises kauplemiskohas pakkujaks oleva isiku õigusliku staatuse kohta - kas tegemist kauplejaga või mitte.

Ministri sõnul ei ole internetis oste sooritades inimese jaoks alati selge ja läbipaistev, kellega lõplik ostuleping sõlmitakse ja millised on tema õigused.

„Tarbija peab teadma, kuidas tema otsingu tulemusena esitatav järjestus kujuneb, kes on veebis sõlmitud lepingu teiseks pooleks ja kelle poole pöörduda kui tekib probleem,“ selgitas Sutt. „Kui internetiostuga läheb midagi valesti, ei ole alati lihtne kindlaks teha, kes vastutab.“

Nõuete parema täitmise tagamiseks karmistatakse oluliselt ka karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral ja nähakse ette suurema rahatrahvi määramise võimalus tarbijate majandushuvide kaitseks. Ministri sõnul puuduvad täna tõhusad ja heidutavad karistused, et rikkumisi ära hoida. „Veebikeskkonnas jõuavad pakkumised kiiresti väga paljude tarbijateni ja nõuete mittejärgimisega võib inimestele tekitada olulist rahalist kahju, kuigi iga üksiku tarbija jaoks ei pruugi kahju väga suur olla.“