Kohtumiselt jäi kõlama, et info levimine on kogu kriisi vältelt olnud halb ning siiani puudub
üks keskne allikas, kust korraldajad ning ettevõtjad info kätte saaks. Välja toodi, et uute
reeglite ja piirangute puhul ei kaasne õpetusi nende rakendamiseks ning info tuleb ise kokku
otsida.

Samuti kritiseerisid korraldajad olemasolevaid toetusmeetmeid, mille kriteeriumitele on väga
keeruline vastata ning mis tegelikult korraldajaid ja ettevõtjaid ei aita.

Ebakindlus on jätkuvalt väga suur ning ettevõtjad ei tea, mis neid ühe-kahe nädala pärast ees ootab.

Eeltoodud infole tuginedes tehti valitsusele järgmised ettepanekud:

1. Piirangute seadmisega tuleb samaaegselt välja töötada ja teavitada ka piirangutega seotud
kriisitoetustest. Toetusmeetmed peavad olema ligipääsetavad võimalikult paljude eri
profiiliga korraldajatele. Näiteks COVID-passi süsteemi ja testitulemuste kontrollimise
kohustusega oleks pidanud kaasnema abipakett, mis oleks võimaldanud abikõlbulike
kuludena näidata nii personali- kui ka tõendite kontrollimisega seotud kulusid. Samuti
peab ettevõtetel olema kindlus, et juhul kui valitsus otsustab riigi täielikult sulgeda ja
piirata ettevõtete tavapärast tegutsemist, on neil võimalik saada riigilt rahalist toetust, mis
tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse ka peale ühiskonna taasavamist.

2. Meelelahutus- ja kultuurivaldkonna jaoks tuleb välja töötada keskne infokanal, kust
korraldajad saaksid kogu piiranguid ja reegleid puudutava info kätte kiiresti ja
operatiivselt. Hetkel otsivad valdkonna esindajad infot kokku mitmetest erinevatest kanalitest alates Stenbocki maja sotsiaalmeediast kuni erinevate esindusorganisatsioonide
infokirjadeni.

3. Kriisiabimeetmete välja töötamisse on vaja kaasata valdkonna inimesi, kellel on kogemust
ja teadmisi valdkonna eripäradest.

4. Riik ja linn võiksid Berliini eeskujul paigaldada ülelinnalised kiirtestimise punktid, kust
saadud tõendi alusel pääseb ülelinnaliselt COVID-tõendit nõudvat kohtadesse. See võtaks
ettevõtjatelt ära olulises mahus kohustusi.

5. Eesti vabariik peab välja töötama toimiva mobiilirakenduse või veebilahenduse, millega
on võimalik kontrollida inimeste kõiki COVID-19 seondud tõendeid, olenemata sellest,
millist operatsioonisüsteemi klient või kontrollija kasutab.

6. Tasuta testide tagamine ettevõtjatele nende külastajate jaoks, kes tervislikel põhjustel ei
saa vaktsineerida.

Kokkuvõttes vajavad meelelahutus-, kultuuri- ja toitlustusvaldkonnad suuremat tuge ja selgust. On äärmiselt oluline, et teeksime endast kõik sõltuva, et kultuur jääks avatuks.

Ööelukorraldajate hinnangul ei peaks jääma kõik üksnes korraldajate kaela.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid