„Sihtasutus on uue organisatsiooni loomiseks kõige paindlikum juriidiline vorm. Nii EASi kui Kredexi pea 20 aasta pikkune töö sihtasutusena on end tõestanud ning mõistlik on nii jätkata,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Ühendamise juhtkomisjon leidis juriidilisele analüüsile tuginedes, et kõige otstarbekam on ühendada EAS Kredexi juurde. „Oleme seadnud ühinemiseks väga ambitsioonika tähtaja ning uue sihtasutuse loomisega Kredexi baasil kaasneb väiksem halduskoormus. Rõhutan, et uues ettevõtetele terviklahendusi pakkuvas asutuses on siiski nii tänasel Kredexil kui EASil võrdne roll,“ lausus Sutt ning lisas, et sellise lahendusega ei kaasne keerukaid menetlusi ja lepingute muutmist.

Uue ühingu peamine eesmärk on toetada ettevõtlust Eestis, suurendada meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, elu- ja õpipiirkonnana.

„Majanduse teadmusmahukuse kasv läbi rohe-, digi- ja innovatsioonipööre ning kapitalituru mitmekesistamine on Eesti strateegiline eesmärk ja konkurentsieelis tulevikus, mille vedamise suur vastutus saab olema uue organisatsiooni peamine väljakutse. Samuti jätkame hoonete energiatõhusamaks muutmisega, mis on meie kliimas möödapäästmatu ning oluliseks osaks rohepöördest,“ selgitas Sutt.

„Eesti inimestele ja ettevõtetele tähendab ühendamine eelkõige paremaid avalikke teenuseid, ühtset teenindusstandardit, e-teeninduskeskkonda ja suhtluskanalit.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb juriidilise vormi osas valitsusele ettepaneku lähinädalatel. Ühinemine on kavas läbi viia uue aasta alguseks, selle käigus saab organisatsioon ka uue nime.