"Eurostat on teadlik riigikontrolli aruandes väljatoodud [eelarve]erinevustest ja on ühenduses Eesti Statistikaametiga," vahendas Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse pressiametnik Eurostati vastust ERR-ile.

"Eurostat ja Eesti Statistikaamet teevad ühiselt kindlaks, kas tänavu aprillis Eurostatile saadetud andmed Eesti 2020. aasta eelarvepuudujäägi ja võla kohta on korrektsed või neid tuleb parandada. Samuti hindavad nad võimaliku probleemi olemust ja selle päritolu," lisati Eurostati vastuses.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu kinnitas ERR-ile, et vead ei mõjutanud eelarvepositsiooni arvestust.

"Vead, millele riigikontroll osutas ning mille rahandusministeerium eelmisel aastal ka ise tuvastas ning millest valitsust ja riigikogu rahanduskomisjoni teavitas, olid seotud konsolideerimiskannetega ehk eelarve koondsummadega. Kõikide ministeeriumite eelarvete arvestus oli õige. Vead ei mõjutanud ka eelarvepositsiooni arvestust, ei nominaalselt ega struktuurselt," selgitas Kirsipuu.