Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul jätkus möödunud aastal taastuvatest allikatest elektri tootmise kasv. Aastaga suurenes elektri tootmine puitkütusest 13% ja see moodustas elektri kogutoodangust neljandiku. Tuuleenergiat toodeti 843 GWh, mis on 23% rohkem kui aasta varem ja hüdroenergia ehk vee-energia toodang kasvas aastaga üle kahe korra," täpsustas Truuts.

Põlevkivist toodetud elekter moodustades 40% kogu toodetud elektrist. Soojust toodeti elektrijaamades 4518 GWh, mis on eelmise aastaga võrreldes 5

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat ka koostootmisprotsessis ja selle tulemusena vähenes elektri tootmismaht aastases võrdluses ligi 7%. Samal ajal kasvas selles protsessis toodetud elektri osatähtsus ligi 26%-ni kogutoodangust.