Ajendiks istungi päevakorra punkt nr 2 pealkirjaga „Salmistu küla Sadama tee 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks ja sadama operaatori leidmiseks enampakkumise korraldamine". Pealtnäha kuiv nimi, ent sellel punktil on pikk saba taga...

Lühidalt kokku võttes on teema selles, kas ja mil määral võtab vallavolikogu kuulda kohalike elanike soove ja ettepanekuid valmiva Salmistu sadama edasise tegutsemise osas. Uue sadama rajamise esimene etapp hakkab läbi saama, alustada tuleb teise etapiga. Vaja on leida ettevõte, kes ehitaks hooned ja võtaks aastakümneteks üle kogu sadama tegevuse opereerimise. Elanikud leiavad, et vallavõim on neist lihtsalt üle sõitnud, kohalikud poliitikud arvavad aga hoopis teisiti.

„Meie küla on esimest korda märgitud juba aastal 1455 ehk 566 aastat tagasi. Meri on meil loksunud vastu seda küla kogu aeg, merel on käidud kogu aeg ja sadamad on ka kogu aeg olemas olnud - kas siis paatide jaoks väikesed lautrid või siis lausa sadam," rääkis Salmistu külavanem Indrek Suits.

Kohalik kogukond ei soovigi täna midagi enamat, kui et ka uus sadam jääks edaspidi loomuliku osana nende ühiste ettevõtmiste tõmbekeskuseks.