“Suund, mida meie väga selgelt üha rohkem tajume, on, et kontorimaailm on jõulisemalt liikumas inimkeskse disaini suunas. See tähendab, et inimeste koostöötamisvajadused muutuvad üha olulisemaks. Oleme viimase pooleteist aastaga aru saanud, et kui suur hulk tööülesandeid on võimalik töötajatel iseseisvalt kodus või kuskil mujal töötajale sobivas kohas kenasti ära teha, siis kontori roll peab toetama neid tööalaseid tegevusi, mida üksi kodus teha ei saa. Tulevikukontor on koht, kus tehakse koostööd ja suheldakse tiimikaaslastega, üheskoos arutledes jõutakse loovate lahendusi ning koht, kus tekib seeläbi ka tugevam ühtekuuluvustunne. Seetõttu ongi täna kontorite disain ja ülesehitus liikumas kasutajakesksemaks ning suurem muutus seisneb selles, et rõhk läheb ruumilahendustele, mis aitavad inimestel paremini sotsialiseeruda, mis toetavad loovat mõtlemist ning tekitavad töötajates suurema tiimitunde. Kui varasemalt keskenduti vast rohkem kontori sisustamise praktilisele poolele, nagu näiteks hinna ja kvaliteedi suhtele, ergonoomilistele töökohtadele ja töökohtade mahutavusele, siis nüüd on fookus küsimusel – kas töökeskkond toetab seda kasutavate inimeste ühisloomet ja koostööd ning seda mitte ainult praktilisi, vaid ka emotsionaalseid ja psühholoogilisi aspekte arvestades. Loomulikult sõltub ideaalne töökeskkond ettevõtte kultuurist, tema inimestest ja äriprofiilist. Et kontoriruum toetaks maksimaalselt meeskonna tegevusmustrit, oleme hakanud töötama kasutajakeskse disaini meetodil ning aitame klientidel oma meeskonna vajadusi täpselt ja süvitsi kaardistada, mille põhjal valmib juba meeskonna ootusi ja vajdusi arvestav sisearhitektuurne lahendus. Me oleme koos klientidega muutumas traditsioonilisest kontorimööblit pakkuvast ettevõttest professionaalseks nõustajaks, kes oskab ära näha ka töötajate sõnastamata vajadusi ja pakub neile sobilikud lahendused.” – Ander Sõõrumaa ja Helen Karolin

Kuula saadet Delfi Taskust

1x
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid