Pensioni suurus sõltub sotsiaalmaksu laekumistest ja inflatsioonist. Kuna palgad pöördusid sel aastal jälle kiirele kasvule, kasvab ka sotsiaalmaksu laekumine ja seega suurenevad pensionid. Ka hinnatõus tuleb sel aastal varasemast kõrgem.

Võrreldes rahandusministeeriumi kevadprognoosiga suurenes keskmise vanaduspensioni prognoos oluliselt: 2022. aastal 15 euro võrra 590 eurole ja 2023. aastal, arvestamata veel seadustamata erakorralise pensionitõusuga, 31 euro võrra 632 eurole. Koos erakorralise tõusuga ulatub keskmine vanaduspension 2023. aastal 654 euroni.

Kevadel riigi eelarvestrateegia 2022‑2025 raames otsustati kaks suure mõjuga pensionimeedet – erakorraline pensionitõus 20 euro võrra ja maksuvaba keskmine vanaduspension, mõlemad on planeeritud jõustuma alates 2023. aasta 1. jaanuarist.

Erakorraline pensionitõus 20 euro võrra alates 2023. aasta 1. jaanuarist puudutab 2023. aastal ligikaudu 321 000 inimest ja vähendab pensionäride suhtelise vaesuse määra hinnanguliselt 1,6 protsendipunkti võrra.