Ka massiline elektriautode tootmine on keeruline ülesanne, sest see vajab akude tootmiseks vajalikke metalle senisest mitu korda rohkem. See tähendab aga uute kaevanduste rajamist ja kõrgemaid akude hindasid. Lisaks on kokku leppimata üleminekuaja kompensatsioonimehhanism.

Euroopa Komisjon on algatanud kava, mille eesmärk on vähendada autode süsihappegaasi heidet aastaks 2030 poole võrra. Lisaks keelustatakse uute sisepõlemismootoritega sõidukite müük alates 2035. aastast.

Eestis ootavad nüüd ministeeriumid asjaosalistelt tagasisidet, kui realistlik on selle mõtte elluviimine.

Tallinna tehnikaülikooli professor Argo Rosin ütles ERR-ile, et Euroopa Komisjoni kava loobuda sisepõlemismootoritega autode turuletoomisest järgmisel kümnendil on läbimõtlemata: "Kavas on rohkem küsimärke kui vastuseid. Kui komisjoni ettepanek ellu viiakse, siis jäävad meie kasutusse tõesti vaid hübriid- ja elektriautod."