Kontserni käive kasvas aastatagusega võrreldes pea viiendiku võrra, ulatudes enam kui 37 miljoni euroni, kaubaveotulud suurenesid koguni 35% ehk ulatusid pea 24 miljoni euroni. Ettevõtte kuue kuu EBITDA näitas enam kui 40-protsendilist kasvu ning oli 9,2 miljonit eurot. Esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot ehk pea miljon eurot rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

Ettevõtte edukate numbrite taga näeb juhatuse esimees Raul Toomsalu protsesside tõhususe kasvu ning meeskonna panust muutuvate olukordadega kohanemisel. „Oleme palju panustanud oma äriprotsesside kaardistamisse ning nende efektiivsemaks muutmisesse. Täna näeme, et see on toonud soovitud tulemuse,“ sõnas Toomsalu. „Oleme suurendanud raudteeveo efektiivsust, usaldusväärsust, täpsust ning ohutust. Seda näevad ja tajuvad ka meie kliendid, kelle toel on raudteevedude mahud esimesel poolaastal suurt kasvu näidanud,“ lisas Toomsalu.

Ettevõtte juhi sõnu kinnitab ka statistika – 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul vedas Operail 7,1 miljonit tonni kaupa, mida on 29% enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Kui aasta esimeses kvartalis oli Operaili vagunirendiäri tulud eelmise perioodiga võrreldes kümnendiku võrra madalamad, siis teises kvartalis oli tulemus vaid 5% võrra madalam ning renditulud ulatusid 7 miljoni euroni. „See näitab, et hinnasurve on langustrendis ning tulubaasi taastumine liigub planeeritud kursil,“ selgitas Toomsalu.