Tuleviku linnaruumi visiooni elluviimiseks suurendasid Taavet+Sten (Notorious OÜ) koos ettevõtja Heiti Häälega (Kasperwiki Laevaomanikud OÜ) eelmine nädal osalusi Bolton Realestate OÜ-s, mis on Hundipea OÜ suurim osanik. Hundipea OÜ (kaubamärk Wolfscape) koondab Paljassaare sadama-ala maaomanikke, et alale ühise kontseptsiooni ja visiooni järgi Eesti esimene kliimaneutraalne linnaosa rajada.

Taavet+Sten visiooniks on edendada Euroopa ja sealhulgas Eesti tehnoloogiasektorit aastakümnete pikkuse vaatega. “Meie tugev seotus Eestiga ja soov arendada siinset elu- ja töökeskkonda on põhjus, miks investeerime ka unikaalsetesse linnaruumi-arendustesse, mille lipulaevaks on planeeritav Hundipea linnaosa,” kommenteeris Taavet Hinrikus.

“Wolfscape’i pilootprojektina arendatakse välja Hundipea linnaosa Paljassaares. Paralleelselt Hundipea linnaosa arendamisega koondab Wolfscape kogutud strateegiad ja teadmised digitaalsesse tööriista, mis aitab teistel tuleviku linnaprojektide eestvedajatel sarnasel meetodil linnasid arendada,” rääkis Markus Hääl, Wolfscape’i juht. Ta lisas, et uute tuntud tehnoloogiainvestorite lisandumine omanikeringi annab projektile uusi põnevaid väljundeid.

Hetkel on projektis käimas planeerimis- ja strateegialoomefaas. “Fookuses on erinevate tehnoloogiate ja ettevõtete kaardistamine ning meeskonna ja koostööpartnerite leidmine,” ütles Markus Hääl. “Peame oluliseks andmete kogumist: näiteks koostöös mobiilsusettevõttega Siemens Mobility viisime Põhja-Tallinnas läbi liikuvusuuringu. Samuti oleme kaasanud kohalikke eksperte, et teha linnale ettepanekuid rohevööndite, kergliikluskoridoride ja liiklussõlmede lahendustele,” lisas Hääl.

Wolfscape’i pilootprojekti Põhja-Tallinnas

Tegevuste ja strateegiate väljatöötamisel kaasatakse kohalikku kogukonda, et mõista paremini piirkonna praeguste elanike soove ning muresid. Esimene sellesuunaline samm oli Rakendusliku Antropoloogia Keskuselt tellitud uuring, et kaardistada täna Põhja-Tallinnas elavate ja töötavate kogukondade ootused.

Hundipead kui tuleviku linnaosa iseloomustavad märksõnad on energiatõhusus, lokaalne taastuvenergia, inimsõbralikud liikumisvõrgustikud, rohked rohealad (sh kogukonnaaiad, vertikaalhaljastus), tulevikutehnoloogiad, laiapõhine koostöö, kogukonnale ehitatud avalik ruum, targalt planeeritud hooned ja hea sidusus ülejäänud linnaga.

“Projekti terviklik lähenemisviis tähendab, et selle asemel, et iga maaomanik enda alale eraldiseisvalt midagi ehitaks, on Paljassaare sadama-ala maaomanikud ühise ettevõtte alla koondunud,” selgitas Markus Hääl. “Seega on igal osanikul konkreetse maa-ala omamise asemel kindla suurusega osalus kogu arendusalast.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid