Minister Taavi Aas ütles, et prognoositav ja eesmärgipärane heitkogustega kauplemise süsteem on oluline, et turule lisanduks taastuvenergia toodangut, kuid järsult enneolematu hinnatõusu läbi teinud kvoodid ei täida enam oma eesmärki olukorras, kus majandus taastub suures tempos Covid-kriisist.

„Aasta jooksul kahekordseks tõusnud süsinikdioksiidi hind pole tõstnud samas tempos kulutõhusaid investeeringuid taastuvenergiasse. Uute taastuvenergia tootmisüksuste ehitamiseks kulub siiski aastaid ning kvootide hinna kahekordistamine ei kiirenda praegu kuidagi üleminekuprotsessi, vaid hoopis survestab tarbijaid ja seab ohtu meie ettevõtete konkurentsivõime. On tekkinud absurde olukord, kus söejaamad töötavad täisvõimsusel ka siis, kui kvoodi hind on laes ehk oodatavat mõju pole," rääkis Aas.

„Praegune olukord on ideaalne kasvulava populistlikele häältele, kes püüavad kiiret elektrihindade tõusu ekslikult siduda rohelisele energiale üleminekuga, kuigi tegelikult on selle taga suuresti heitkogustega kauplemise süsteemi puudujäägid," tõdes minister. „Roheenergiale üleminek on kindlasti oluline, kuid see üleminek peab toimuma realistlikul viisil turu muutusi arvestades."

Aas palus Euroopa Komisjonil leida lahendusi, kuidas saaks kiireid muutusi elektriturul heitkogustega kauplemise süsteemiga leevendada. Minister tõi välja, et rakendada võiks meetmeid, mis on mõeldud turušokkide tasandamiseks, näiteks võiks kaaluda turu stabiilsusmehhanismi.

„Meie ühised jõupingutused ülemaailmsete kliimaprobleemide lahendamiseks ja selleks vajalike muutuste elluviimiseks majanduses oleksid edukamad usaldusväärsete ja prognoositavate süsinikdioksiidi hindadega," ütles Aas. „Käimasolev ELi rohenergiale üleminek tuleb viia rajale, mis on õigustatud ja taskukohane Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid