T1 kaubanduskeskuses ringikäimine pakub trööstitut vaatepilti – kui esimesel korrusel veel kauplemist leidub, siis teisel korrusel on poode lahti juba väga hõredalt ning kolmandal korrusel saab neid kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Need ärid ei ole vabatahtlikult lahti.

Paljud neist vähestest jääjatest olid nõus ERR-ile jagama seda, mis majas toimub, klausliga, et nad jäävad artiklis anonüümseks, sest vaidlused omanikuga rendilepingute üle on alles pooleli ja need nõuavad konfidentsiaalsust. Ent nad ei suuda enam vaikida. Seetõttu saab nende kogemustest rääkida vaid üldiselt, et rääkijaid sanktsioonide eest kaitsta. Ent pea kümmekonnast vestlusest, mis ERR rentnikega maha pidas, joonistusid välja samad mustrid, etteheited, meeleheide.