Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskami sõnul oli üks Eesti alkoholitootja valmistanud teise Eesti ettevõtte tellimusel Scotch whisky GlenAladale’i, kuid eksinud mitmete erinõuete vastu. „Valmistamise käigus lisati Ühendkuningriigi toodud lahtisele Scotch whisky destillaadile lõhna- ja maitseaineid, suhkrut ja toiduvärvi, mida ei tohi whiskyle, ammugi mitte Scotch whiskyle piiritusjookide määruse kohaselt lisada,“ selgitab Uuskam.

Lisaks puudus tootjal Ühendkuningriigi pädeva ametiasutuse HM Revenue & Customs käest luba lahtise Scotch whisky käitlemiseks. „Kui ka luba oleks olnud, siis tootja oleks võinud Scotch whisky destillaati ainult veega lahjendada ja pudelitesse villida, igasuguste lisandite lisamine oleks ka loa olemasolul olnud keelatud,“ kommenteerib Uuskam, lisades, et tegu oli keeruka juhtumiga ning menetlus öö tellijaga veel käib.

Juhtumi menetlemise käigus tegi PTA koostööd maksu- ja tolliametiga ning Ühendkuningriigi pädeva ametiasutusega. „Saatsime välja ka FF (Food Fraud) teated Lätile, Leedule ja Bulgaariale, kuna meie andmetel liikus mittenõuetekohase koostisega Scotch whisky GlenAladale ka nende riikide aktsiisiladudesse,“ sõnab ta.

Edasiseks käsitlemiseks anti teatud tingimustega luba

Lahtise Scotch whisky (destillaadi), mis ei olnud veel villitud ja mille käitlemine ei vastanud nõuetele, edasiseks käitlemiseks andis PTA loa tingimusel, et lahtist toodet käideldakse nimetusena „piiritusjook“ ning valmistoote märgistusel ei viidata Scotch whiskyle ega kaubamärgile GlenAladale.

Tegemist ei olnud tervisele ohtliku kaubaga, vaid kaitstud nimetuse ärakasutamise ehk pettusega ning whisky valmistamisnõuete rikkumisega. Samuti puudus teatud kauba kohta jälgitavus ning mitmel poolel puudus HMRC luba.

Whiskyt võivad toota kõik ettevõtted, kes peavad kinni piiritusjookide määruse sätestatud nõuetest. Kaitstud geograafilise tähisega whisky käitlemiseks tuleb esmalt saada luba UK pädevalt asutuselt, destillaadile on keelatud lisada lõhna- ja maitseaineid, suhkrut, toiduvärvi ja teisi lisandeid.

Loa saamise vajalikkus

„Kui mõni käitleja soovib Eestis Scotch whiskyt lahtiselt importida, segada, villida ja/või märgistada,- siis peab ta selleks saama loa ka Suurbritannia pädeva ametiasutuse HM Revenue & Customs (HMRC) käest, misjärel jääb ta nende kontrolli alla,“ sõnab Uuskam. Ta rõhutab, et ka ainult lahtise Scotch whisky ladustajal Eestis (nt aktsiisilaol) peab olema selleks saadud luba.

Niisamuti tuleb käitlejal enne Irish whiskeyt Eestis lahtiselt importima, segama, villima ja/või märgistama asudes kõigepealt Iirimaa pädevalt ametiasutuselt Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) luba saada. Seejärel jääb ettevõte mainitud ametiasutuse kontrolli alla.

Uuskam rõhutab, et enne loa saamist ei tohi käitleja Scotch whiskyt ega Irish whiskeyt Eestis lahtiselt käidelda. Luba ei ole vaja juba valmis villitud toodete käitlemiseks.

PTA soovitab enne kaitstud nimetusega (lahtise) toote käitlema asumist teha endale selgeks nõuded, kas ja mis tingimustel on see lubatud. Kaitstud nimetustest ja geograafilistest tähistest üldiselt loe PTA lehelt.