Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas selgitab, et avalikes ruumides kehtivad nõuded pole ellu kutsutud kellegi kiusamiseks või äritegevuse piiramiseks, vaid Eestis levib jätkuvalt SARS-CoV-2 viirus, mille põhjustatud haigus võib lõppeda surmaga. Killu Meidla võrdlus kurjategija tabamiseks korraldatud haaranguga on kontrolli teostavate ametnike suhtes ülekohtune, sest kõik järelevalvetegevused toimuvad tervise säästmise eesmärgil.

Kindlasti pole Terviseamet nõus, et kontrolli teostav ametnik tekitab inimestes hirmu. Vorm tekitas usaldamatust ja hirmu ühes teises riigis ja ühe teise riigikorra ajal. Eestis loob vormis ametnik hoopis turvatunnet, sest riik peab olema nähtaval, mitte kusagil kulisside taga.

Tasub meeles pidada sedagi, et kui valitsus kehtestab nakkusohutuse tagamiseks meetmed, lasub nende reeglite täitmise järelevalve just nimelt Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti õlul. See ei ole nende ametite iseseisvalt välja mõeldud roll, vaid seadusega pandud kohustus. Nii nagu päästeametnikud kontrollivad hoonete tuleohutuse tagamist ja politseinikud peatavad sõidukeid, et veenduda juhtide kainuses, tuleb tervisealases hädaolukorras valvata nakkusohutuse meetmete täitmise üle avalikes ruumides. Seda praegu tehaksegi. See on nende inimeste töö.

Kui valitsus kehtestas korralduse, mille kohaselt tuleb toitlustusasutuse kliendilt küsida tõendit nakkusohutuse kohta, laekus Terviseametile rohkelt kaebusi ettevõtete kohta, kes sellest meetmest mööda vaatavad. Terviseamet tuletas kohustust meelde ning andis ettevõtetele saadetud kirjas teada, et peatselt alustatakse kontrollkäike, mille eesmärgiks on tuvastada, kas nakkusohutus on ikka tagatud. Niisiis on vale väita, et järelevalvetegevused tulid ettevõtjatele ootamatult ja hirmu külvavalt.

Terviseamet on veendunud, et kontrollitud keskkonnas saab elu jätkuda võimalikult tavapäraselt ning laussulgemisi pole vaja. Senised kogemused kontrollitud suurüritustelt näitavad, et rakendatud meetmed töötavad. Niisiis tunnustab Terviseamet kõiki neid tublisid ettevõtjaid, kelle juures käib tõendite kontroll kiirelt ja märkamatult. Uue korra rakendamine on läinud paremini ettevõtetes, mille omanikud mõistavad tervisekriisi tõsidust ning saavad aru, et mida rohkem me nõuetele vilistame, seda pikemaks venib kriis. Rõõm on tõdeda, et probleeme esineb üksikutes paikades ning valdav osa ettevõtetest täidab nõudeid korrektselt.

Mõistame, et see nõuab ettevõtjatelt lisaressursse ning Terviseamet panustab reeglite täitmist kontrollides sellesse, et ettevõttevõtted, kes ei hoia külastajate tervise arvelt vahendeid kokku, ei saaks turukonkurentsis selle eest karistatud. Palume omakorda mõistmist kõigilt neilt, keda see uus normaalsus ebamugavalt puudutab.