Tetra Paki Balti riikide võtmekliendihalduri Maija Baumane sõnul töötab kogumisautomaat sarnaselt tavalise pakendi tagastusautomaadiga. „Tarbija kogub tühjad kokkusurumata joogipakendid kodus kokku ning viib need automaati, kus masin pakendi tuvastab ja edasise taaskasutuse tarbeks sorteerib. Kogumisautomaat võtab vastu kõiki kartongpakendeid, olenemata nende tootjast, kujust, suurusest või tootest,“ selgitas ettevõtte esindaja.

Baumane sõnul saab kasutatud kartongpakenditest pärast ümbertöötlemist väärtuslik tooraine, kuid praeguseni ei ole olnud ideaalset süsteemi kartongpakendite kogumiseks ja ümbertöötlusesse suunamiseks. „Kuna paber on väga vastupidav taastuv materjal, siis saab paberikiude rohkem kui seitse korda taaskasutada. Ümbertöötlemine võimaldab taaskasutada ka muid pakendiosi nagu plast- ja alumiiniumkihid. Pärast ümbertöötlemist saab kartongpakenditest toota näiteks pappkarpe ja salvrätikuid. Plast- ja alumiiniumkihtidest saab aga valmistada katusekive, paneele või kaubaaluseid,“ tõi Baumane välja erinevaid taaskasutusvõimalusi.

Tetra Paki eesmärk on tõhustada kartongpakendite kogumist ja ümbertöötlemist nii Eestis kui ka Euroopas, et tulevikus jõuaksid joogipakendid prügimäe asemel ümbertöötlusesse. „Kartong on liiga hea materjal, et seda mitte koguda, ümber töödelda ja taaskasutada. Kui inimesed tulevad Ülemiste Keskuse pilootprojektiga kaasa, siis plaanime kartongpakendeid hakata koguma ka teistes Euroopa riikides,“ sõnas Baumane.

Tetra Paki esindaja sõnul annab neile enesekindlust projekti õnnestumiseks ka oma Põhja-Euroopa peakontoris Rootsis läbi viidud prooviprojekt, kus kolme kuu jooksul tagastasid Tetra Paki töötajad üle 30 000 kartongpakendi. „Hoolimata lühikesest testperioodist saab kinnitada, et kartongpakendite kogumine tänapäevaste tagastusautomaatidega on tõhus ja loob võimekuse liigiti kogutud materjali efektiivselt väärindada“ kommenteeris RVM Systemsi esindaja Tarmo Koreinik.

Tagastusautomaat asub Ülemiste Keskuse tagaosas taara vastuvõtupunktis. Eraldi sissepääsuga taarapunkti juures on ka lühiajaline parkimiskoht, mis on reserveeritud vastuvõtupunkti kasutajatele.