Praegu puudub piisav taastuvenergia pakkumine ja turuhinna kujundavad elektrijaamad, mida on vaja töös hoida selleks, et tootmine kataks tarbimise. Kui taastuvenergiajaamad toodaksid rohkem, siis ei peaks kallid elektrijaamad töötama ja elektri saaks tagada taastuvenergiaga. Seda võis kogeda näiteks eelmisel aastal, kui Norra hüdro- ja Põhjamaade tuumaenergiat oli piisavalt, et katta siinne tarbimine.

Ühe päästerõngana kuulutab riik 2021. aasta lõpus ja 2023. aastal välja uued taastuvelektri vähempakkumised, millega tagatakse elektritootjatele kindel minimaalne hind.