Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hoolitseb lühidalt öeldes Eesti inimeste ohutuse ja õiguste kaitsmise eest, seades visiooniks suurendada ühiskonnas vastutustundlikkust ja vähendada seeläbi järelevalve vajadust.

Teele Tohver
TTJA tugiteenuste osakonna juhataja ja avaliku halduse magister Teele Tohver tutvustab lähemalt ameti tööd ja karjäärivõimalusi, tuues muu hulgas välja, et tegu pole kaugeltki vaid paberimäärimise, vaid ka otsesemalt „põllul” töötamisega.

Kuidas seletada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti olemust ja tegemisi tavalisele inimesele? Kes teil töötavad ja millega töötajad täpsemalt tegelevad?

Kõige lihtsamini öeldes seisab TTJA selle eest, et Eesti inimestel oleks ohutu elada ja nende õigused oleksid kaitstud. Meie missiooniks ongi kujundada ohutut ja õiglast elukeskkonda ning visioonis näeme ühiskonna vastutustundlikkuse kasvu ja järelevalve vajaduse vähenemist. Avalikkus ehk seostab TTJA-d enam tarbijakaitsega, mis on üks meie oluline teenus, kuid veelgi suurem osa meie tegevusest on seotud ehitiste, toodete, seadmete, paigaldiste ja raudtee ohutuse tagamisega nii teavituse kui ka järelevalve kaudu.

TTJA-s töötavad eelkõige missioonitundega inimesed, kes tahavad midagi teiste ja Eesti riigi heaks ära teha. Meie töötajaid motiveerib võimalus panustada suuremasse eesmärki, millel on märkimisväärne mõju.

Enamik TTJA-lastest ei ole klassikalised bürokraadid, vaid nii-öelda päris ametitega inimesed – meil on insenerid, elektrimehaanikud, keemikud, juristid. Lisaks paberitööle käivad meie inimesed päriselt „põllul” mõõtmas, kaalumas, proove võtmas.

Milline tööandja on TTJA?

Meie eesmärk on olla näoga töötaja poole ja teada, kuidas meie inimestel päriselt läheb. Kaasame töötajaid strateegia ja väärtuste loomisel, eesmärkide seadmisel ning tunnustamisel. Toimuvad regulaarsed osakondade väljasõiduseminarid ja juhtkonna seminarid, kus loome ühiseid seisukohti ning ühildame nägemused. Teadvustame, kui oluline on kommunikatsioon, ja jagame regulaarselt infot infopäevadel ning peadirektori uudiskirja kaudu.

Kuna asutus on eelkõige oma inimeste nägu, siis kaasasime oma töötajaid eelmisel aastal TTJA-d tutvustava video filmimisse.

Põhjalikuma sisendi selle kohta, kus me oleme ja kuhupoole peame liikuma, saame regulaarsetest pühendumusuuringutest.

Kuidas on TTJA koroonakriisiga toime tulnud? Milliseid ümberkorraldusi ja uute võimaluste loomisi tuli teil ette võtta?

Julgen öelda, et oleme väga hästi hakkama saanud. Koroonakriisi algusest alates soovitasime kohe oma töötajatel kodutööle jääda, kuid kordagi ei teinud seda kohustuslikuks. Neile, kellel oli kontoris mugavam tööd teha, võimaldasime hajutatuse ja eraldi ruumid. Käivitasime pulsiküsitlused, et „kraadida”, kuidas inimestel kodus läheb, ja reageerisime nende vajadustele. Näiteks toimetasime soovijatele töövahendid ja mööbli koju, parandasime interneti toimivust ning alustasime tasuta psühholoogilise nõustamise teenuse pakkumisega.

Millised karjäärivõimalusi ja tulevikuperspektiive TTJA pakub?

Toetame põhimõtet „spetsialistist juhiks” ja pakume inimestele võimalust areneda nii horisontaalselt kui ka valdkondade vahel. Lähiaastatel on TTJA portfelli lisandumas mitmeid uusi ja põnevaid digiteenuste järelevalvega seotud teemasid, seega ka asutus areneb.

Eelmise küsimuse jätkuks – kuidas veel oma töötajaid motiveerite ja mida töötajad ise kõige rohkem hindavad?

COVID-19 kriis on eriti selgelt näidanud, et ei ole olemas tööelu ja eraelu, vaid on üks elu, kus iga osa mõjutab teist. TTJA-s saavad inimesed elada oma elu ning toetame neid leidmaks just neile sobivat tasakaalu töiste ja eraeluliste tegemiste vahel. „Tagumikutunde” ega nägusid ei loeta, koostöö põhineb usaldusel ja ideel, et õnnelik inimene on ka töiselt produktiivsem.

Seetõttu fokuseerimegi inimeste arendamisele laiemalt, nende maailmapildi avardamisele. Suveseminaril näiteks kogusime teadmisi ja inspiratsiooni Ville Jehelt, Kristjan Pordilt ja Ott Pärnalt, kevadel õppisime hakkama saama muudatuste, stressi ning pikaajalise kodutööga.

TTJA suvepäevad

Füüsise turgutamiseks saab kasutada Stebby toetust või käia kontoris jõusaalis, mängida lauatennist, osaleda Pilatese treeningul või kasutada massööri teenuseid. Olulisi elusündmusi saab töötaja tähistada vabade päevadega.

Kindlasti hindavad inimesed kõrgelt väikestest asjadest tulenevat personaalsust – tervituskink esimesel tööpäeval, nimelised tassid, TTJA bodid väikestele ilmakodanikele.

TTJA eesmärk tööandjana on olla mõnus ja kodune koht, kuhu sa tahad igal hommikul tulla. Ja kui tekib tunne, et miski vajab muutmist, siis saad tulla ja sellest avatult rääkida. Ka meie peadirektori uks on alati kõigile avatud.

Millistest väärtustest teie amet lähtub?

Meie ühiselt loodud väärtused on avatus, asjatundlikkus, uuenduslikkus, tulemuslikkus ja koostöö. Need põhimõtted kujundavad meie suhtumist ja juhivad meie tegevust ning eeldame neist lähtumist igalt TTJA-laselt.