Ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS NORD sai alguse 23 aastat tagasi. Ettevõte on kasvanud oma valdkonnas Eesti turuliidriks ning Põhjamaade üheks juhtivaks ventilatsioonitoodete ja -seadmete valmistajaks, tulevikuambitsioonid on suunatud Euroopa uutele turgudele ja Lähis-Idasse. Ettevõttel on filiaalid Soomes ja Rootsis ning peakorter asub Tallinnas.

ETS NORD pakub tööd ja praktikavõimalusi mitmete osakondade ametikohtadel. Sellel aastal on meil rõõm olnud vastu võtta erinevates valdkondades õppivaid noori. Küsisime oma särasilmsete õppivate noorte käest, kuidas ja miks nad valisid oma tööandjaks ETS NORDi. Kuidas on alanud ja jätkub nende töökarjäär? Miks nad soovitaksid teistele siia tööle tulla?

Matthias liitus kevadel meie automaatika meeskonnaga. Kus nooremarendusinseneri ametikoha töökuulutus Matthiasele silma hakkas? Matthias: „Leidsin ETS NORDi läbi Võti Tulevikku tudengimessi, kus sain teada täpsemalt, millega ettevõte tegeleb ja mis ametikohale nad inimesi otsivad. Kandideerisin ametikohale, sest esmamulje inimestest ja töökeskkonnast jäi väga hea. Töökoht kujutas endast väljakutset, mis mulle väga sobis.”

Ignar, kes praegu töötab kooli kõrvalt nooremarendusinsenerina ETS NORDi automaatika meeskonnas, on kahe eelneva aasta suvel töötanud kooli kõrvalt logistikaosakonnas laotöötajana. Ignar õppis koolis automaatika eriala ja siis tekkis ettevõttel võimalus pakkuda talle arendusosakonnas kuuekuulist erialast praktikat. Heade kolleegide ja automaatika tiimijuhi Ilmar Ilinõhi juhendamisel toimus areng kiirelt, mille jätkuks tehti ka täistöökoha pakkumine.

Nüüd tõdeb Ignar julgelt: „Automaatika praktikandina oli väga palju õppimis- ja arenguvõimalusi. Saan siin kinnistada koolist omandatud teadmisi ning samas õpin väga palju uut. Edasiste arenguvõimalustena näen end siin automaatikaprojektide projektijuhina ja täisväärtusliku insenerina.”

Hendrik ja Risto-Raul asusid ETS NORDis tööle tarkvarainseneridena pärast kooli lõpetamist 2021. aasta suvel. Eelnevalt olid nad seotud põneva projektiga, kus ETS NORD tegi koostööd TalTechi äriinfotehnoloogia õppetooliga. Praktika raames osalesid neli tudengit meeskonnaprojektis, mille eesmärk oli arendada ettevõttele reaalselt kasutusse minevat tootekonfiguraatorit, mida saavad tulevikus kasutada ETS NORDi kliendid ja koostööpartnerid.

Hendrik: „Soovitan ETS NORDi ka oma sõpradele ning kõigile teistele, kelle jaoks on oluline eneseareng, hooliv töökollektiiv ja tahe midagi suurt ise korda saata. Kolleegid on meeldivad, toetavad ning arengule suunatud. Tunnen, et minu panust hinnatakse ja ma julgen alati küsimuste korral teiste poole pöörduda.”

Kätlin kandideeris julgelt praktikandi kohale ja siis tuli ettepanek jääda tööle töökeskkonna assistendina. Miks ta soovis jätkata tööd ETS NORDis ja milliseid arenguvõimalusi ta näeb? „Soovin oma tööd ETS NORDis jätkata, kuna ettevõte pakub tudengitele paindlikku tööaega. Lisaks on siin loodud väga motiveeriv töökeskkond. Näiteks erinevad soodustused ja ühisüritused, mis suurendavad töötajatevahelist ühtsustunnet.

Töötan hetkel töökeskkonnaspetsialisti assistendina, kuid olen veendunud, et kui soovin edasi areneda, siis on selleks võimalusi ka teistes osakondades, nagu näiteks ostu-, müügi- või tootmisosakonnas,” räägib Kätlin.

Kristian, kes töötab alates juunist nooremarendusinsenerina, tuli esialgu ventilatsiooni eriala praktikale ja alustas tööd automaatika meeskonnas. Oma teekonda ETS NORDi kirjeldab ta järgmiselt: „Olen erinevate teadmisterohkete projektide raames ennast pidevalt täiendanud. Ükski raskus pole olnud ületamatu – üheskoos toetava meeskonnaga leiame probleemküsimustele alati lahendused.”

Marelle valis oma raamatupidamise praktika sooritamiseks ETS NORDi, sest jäime talle silma oma sotsiaalmeediapostitustega, kus ta sai aimu, milline on siinne töökeskkond. Kuna tegemist on rahvusvahelise tootmisettevõttega, tundis Marelle, et see on koht, kus ta tahaks ennast proovile panna. Tema eesmärk täitus ja tehti pakkumine asuda tööle raamatupidajana.

Marelle tõdeb: „Soovisin jätkata tööd ETS NORDis, sest tunnen end siin väärtustatuna ja osana meeskonnast ning leian, et saan siin oma erialaseid teadmisi veel edasi arendada. Oluline on ka see, kuidas ettevõte motiveerib oma töötajaid ja panustab nende arengusse, võimaldades töötada paindliku ajaga õpingute kõrvalt. Soovitan ETS NORDi tööle tulla, sest siin kuulud sa vägevasse ja ühtehoidvasse kollektiivi, kus tahetakse kuulda ka sinu arvamust ning kuhu on igal hommikul rõõm tulla.”

Tasakaalustatud töökultuur

Eesti ja Skandinaavia töökultuur on kokku kasvanud – ETS NORDis võimaldatakse hoida töö-, pere- ja koolielu tasakaalus. Selleks oleme võimaldanud oma noortele üliõpilastele töötada osalise ja paindliku tööajaga. Samuti on paljudel kontoris olevatel ametikohtadel võimalus töötada kodukontoris. Tootmise töökohad on muutunud automatiseeritumaks, mis avab töötajatele võimaluse osaleda ümberõppes ja töö rotatsioonis.

Erinevate osakondade juhid on läbinud põhjaliku „Arendava juhtimise” koolituse, mis aitab neil paremini oma meeskondi suunata, arendada ja motiveerida.

ETS NORDis töötab üle 420 inimese.

ETS NORDi visioon ja väärtused on partnerlus, tipptasemel kompetentsus ja jätkusuutlikkus, mida järgides loob ETS NORDi meeskond parimaid, tulevikku suunatud ning säästlikke sisekliimalahendusi.

ETS NORD, paneme koos õhu liikuma!

Jaga
Kommentaarid