Kodumaja kontsern on ehitanud enam kui veerandsaja tegutsemisaasta jooksul kokku üle 9000 korteri. Kodumaja kontserni ettevõtete koosseisus tegutseb neli Eesti ettevõtet: Kodumaja AS, Kodumaja Projekteerimise OÜ, KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS.

Kodumaja kontserni põhitegevuseks ja -kompetentsideks on puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehastes toodetud elementidest, peamiselt ruumelementidest. Enam kui 97% Kodumaja ehitatud elamispinnast asub Põhjamaades – Norras, Rootsis, Soomes ja Taanis. Ülejäänud ligi 3% on leidnud koha koduturul.

Ettevõttes töötab 390 inimest, tegutsevad kaks kontorit ja kaks majatehast, mis mõlemad asuvad Tartus.

Üks Kodumaja kontoritest ja majatehastest, mis on koduks ligi 200 töötajale.

Kvaliteetsed töövõimalused

Suurettevõttena saab Kodumaja töötajatele pakkuda arengu- ja eneseteostusvõimalusi ettevõtte sees. Inseneriharidusega töötajate jaoks on see ampluaa eriti lai (objektijuht, projektijuht, tootmisjuht, projekteerija, projekteerimise projektijuht jne).

Oskustöölistele, kes soovivad teha ehitustöid, aga mitte olla ilmastiku meelevallas, pakutakse tööd mugavates tehase- ja olmetingimustes. Kõik on käe-jala juures ja materjalid on töökohtadele valmis toodud. Pärast tööpäeva saab pestuna ja puhaste riietega koju minna. Ettevõte tagab tööriiete pesu ja parandamise.

Võimalus on saada väljaõpe erinevate tööde tegemiseks ja suurendada seeläbi oma universaalsust.

Kellele on meelepärasem töötamine ehitusplatsil, võib liituda ehituse meeskonnaga, kes monteerib tehastes toodetud ruumelemendid Norra, Rootsi ja Soome ehitusplatsidel hooneteks.

Ehitustöö sobib hästi ka nendele, kes soovivad töötada välismaal, aga samal ajal jätkata elamist Eestis ehk mitte lahkuda püsivalt Eestist. Näeme, et see töö võiks sobida nendele, kes on Soomes töötamise tõttu ka oma eluga sinna kolinud. Pakume väga head töötasu ja lähetustes töötamise perioodid on vaid 4–5 nädalat korraga, misjärel saab naasta nädalaks-paariks koju lähedaste juurde.

Tänu erinevatele projektidele on töötajatele samal ajal tagatud nii mitmekülgne töö kui ka turvaline rutiin.

Kodumaja tähistab tänavu 25. sünnipäeva.

Töötajate ettepanekud on au sees

Kontserni juhtmeeskond on töötajatega kestvas dialoogis – juurutatud on kindla regulaarsusega üks ühele vestlused ning soositud on „jõhker” ausus – nii on võimalik n-ö valukohad kõige kiiremini üles leida ja neile operatiivselt reageerida.

Kõikide töötajate jaoks kehtib Kodumaja sooduspakett – võimalik on saada soodustusi kontserni koostööpartnerite juures, sealjuures saavad töötajad ise teha ettepanekuid, soodustuste paketi täiendamiseks.

Soosimaks kaugemal elavate töötajate tehastes töötamist makstakse töötajatele töölesõidu lisatasu.

Kodumaja on tuntud oma mõnusate ühisürituste poolest, kuid pandeemia tingimustes võeti konservatiivne lähenemine, et haigestumise riski minimeerida ja seeläbi tagada töötajatele ohutu töökeskkond.

Ohutu töökeskkond on au sees.

Pandeemiaohust lähtudes eelistati pakkuda töötajatele sel hetkel kõige vajalikumat – kindlustunnet, et töö juures nakatumise riskid on minimeeritud. Suuremad ühisüritused, nagu suvepäevad ja perepäev, jäid COVIDi tingimustes ära, aga pidamata ei jäänud kõige pikaajalisema traditsiooniga üritus, milleks on sügisjaht. Samuti leiti võimalus tunnustada parimaid ja staažikamaid kolleege. Töötajaid peetakse meeles juubelisünnipäevadel, laste sünni puhul, abiellumisel ja kõrgkoolide lõpetamisel.

Töötajate initsiatiiv on kõrgelt hinnatud. Kontori töökeskkonna voliniku initsiatiivil osaleti märtsikuu vitamiinikampaanias, mille käigus võeti fookusesse viis vaimse tervise vitamiini inimese tasakaalu hoidmiseks. Kuu ja selle käigus tehtav osutus nii populaarseks, et kindlasti jätkatakse sellega kontserniüleselt ka tulevikus. Lisaks korraldab ettevõte kontoris puuvilja- ja pudrupäevi ning pakub tootmistes lõunasuppi.

Augustis oli Kodumajas ettepanekute tegemise kuu, mil töötajad said teha ettepanekuid, milliseid soodustusi nad tööandjalt veel ootaksid või mida olemasolevast muuta. Mitmed nendest ettepanekutest on väga head ja leiavad rakendust.