Šokolaaditootmise üksuse juht Veronika Laaneoks tuli Orklasse tööle 2012. aastal, olles enne seda töötanud kümme aastat ühes toidutootmisega tegelevas perefirmas.

„Mu eelmine töökoht oli väga hea ning ma arenesin seal tehnoloogist tootmisjuhiks,” meenutab Veronika ja lisab, et töökoha vahetuse põhjuseks oli soov õppida tundma töömaastikku ka suures kontsernis. Ehkki ka eelmise töökoha kohta jagub daamil vaid kiidusõnu, ütleb ta, et töö Orklas on tema ootusi pigem isegi ületanud ja ka sisseelamisel toetati teda igati.

„Mulle meeldib selle ettevõtte töökultuur – kõik on alati väga selge ja väga läbipaistev. Nii juhtide kui ka alluvate jaoks on alati teada, mida kelleltki oodatakse.”

Uhke oma töö ja üksuse üle

Üksuse juhina toob Veronika välja, et töötajatega suhtlemist on ta varemgi oluliseks pidanud, kuid Orkla üheks tugevuseks on ka näiteks see, et suhtlemine on struktureeritud – kaks korda aastas peavad olema iga töötajaga tehtud arenguvestlused ja ohutusalased dialoogid, kus arutatakse läbi tema suhtumised, tugevused, ettevõtte väärtustega suhestumine ning arenguvõimalused. „On väga selge ja mugav, kui ma tean täpselt, mida ettevõte minult kui juhilt ootab,” märgib Veronika ning kinnitab, et on väga meeldiv, kui ettevõte väärtustab kõrgelt nii tööohutust kui ka emotsionaalselt positiivset töökeskkonda.

"Juht peab olema eeskujuks nii töös kui ka uusi teadmisi omandades," tõdeb Veronika Laaneoks.

Võrreldes praegust ennast kümne aasta tagusega tunnistab Veronika Laaneoks, et on ka ise tohutult arenenud. „Siia tööle tulles poleks ma osanud arvatagi, et ma hakkan tegema näiteks parendusprojekte ja nende eelarveid, nüüd on need aga minu töö lahutamatuks osaks,” märgib ta ning lisab, et viimase aasta suurimaks väljakutseks on senisest suurem automatiseerimine. „Ma õpin kogu aeg juurde uusi asju, mida ma saan edasi anda ka oma töötajatele – juht peab olema eeskujuks nii töös kui ka uusi teadmisi omandades.”

Veronika kiidab väga ka oma üksuse töötajaid ja ütleb, et koos on saavutatud väga palju. „Kümne aastaga oleme loonud oma käte ja ajudega ning kontserni toel väga hea ja ohutu tööõhkkonna ning suurendanud turvalisust,” märgib ta ja lisab, et plaanib kindlasti oma tööteed Orklas jätkata – ettevõte pakub pidevaid arenguvõimalusi, väljakutseid ning enese proovilepanekuid, ent seda kõike väga toetavas õhkkonnas.

Veidi ettevõttest
Orkla on Norra päritolu juhtiv toiduainete ja esmatarbekaupade kontsern Põhjamaades ja Balti riikides, valitud turgudel Kesk-Euroopas, Venemaal ja Indias, kus töötab kokku rohkem kui 18 000 inimest. Orkla grupi edu põhineb igas riigis kohalikel tugeva ajalooga brändidel.


Orkla Eesti AS on Eesti juhtiv toidutööstusettevõte, mis ühendab endas kaht pika ajalooga kohalikku kaubamärki ja tootmisüksust – Kalevi ja Põltsamaa tooted on tuntud ja armastatud kõigis Eestimaa kodudes. Orkla Eesti AS annab tööd ligi 600 inimesele.

Rutiini langeda ei ole võimalik

Tervise- ja hooldustoodete müügi- ja arendusjuht Indrek Keerberg on ettevõttes töötanud juba 18 aastat. „Kandideerisin 2003. aastal toonase ettevõtte Põltsamaa Felixi piirkondlikuks müügiesindajaks,” meenutab ta ning lisab, et sellest ajast peale on olnud ainult suur rõõm kasvada ja areneda koos ettevõttega.

Nende aastatega on muutunud väga palju, alustades meie tarbijate harjumustest, toodetest meie igapäevasel toidulaual ja müügijuhtimise meetoditest, mitte vähem oluline on tõsiasi, et Põltsamaa Felixist ja Kalevi ASist on saanud Orkla Eesti AS. „Ettevõtete liitmine ja aastate jooksul lisandunud teadmiste ja kogemuste pagas on aidanud kindlasti luua Orkla Eestist tugevaima ja elujõulisema ettevõtte omas valdkonnas. Meil on avatud, selge ja läbipaistev töökultuur, mida toetab meeldiv ja positiivne töökeskkond. Kõigile osapooltele on eesmärgid ja ootused selged ning nende saavutamiseks olemas juhtkonna tugi,” tõdes Keerberg.

Tervise- ja hooldustoodete valdkond on Indrek Keerbergi hinnangul kindlasti jõudsalt kasvav ning arenev valdkond, millega tegeledes leida uusi väljakutseid ja kasvuvõimalusi. „Orkla Eesti toodang on meie tarbijate seas tuntud, seda nii soolaste kui ka magusate toodete poolest, vähem aga teatakse, et Orkla tegutseb palju laiemalt, olles esindatud mitmetes teistes kategooriates. Minu eesmärk on tarbijateni tuua veelgi enam nii tervise- kui ka isikliku hügieeni ning koduhooldusega seotud kvaliteetseid tooteid.”

„Hindan oma igapäevatöös väga kõrgelt meie kogu müügimeeskonna tuge, kaasatust ja tahet asju ära teha, mitte vähem oluline on hea koostöö kõigi üksustega, ainult nii saame toimida ühtsena,” tunnistab Indrek ning lisab, et pidevalt on uusi ja huvitavaid väljakutseid, millega tegeleda, rutiini langeda on raske. Kindlasti on ettevõtte edu väga suureks tugevuseks suhtumine seal töötavatesse inimestesse, pidev toetus ja palju erinevaid arenguvõimalusi. Orkla Eesti on midagi enamat kui lihtsalt töökoht!

Jaga
Kommentaarid