Rohujuuretasandil ettevõttes tööd alustanud ning edasi koolitajaks ja lõpuks ettevõtte juhiks liikunud Genergardi sõnul on töötajate püsiv areng ettevõtte nurgakivi ning suuri tegusid teevad need, keda ühendab kirg antud valdkonna ja püsiva enesearendamise vastu.

Millega tegeleb ettevõte CMA CGM Global Business Services Estonia OÜ?

Oleme globaalne ettevõte, mille põhitegevus Eestis on merekonteinerite veo korraldamine, mis hõlmab nii merd kui ka maismaad. CMA CGM Grupil on mitmeid tütarettevõtted, mis spetsialiseeruvad erinevatele logistikavaldkondadele ning esindavad erinevaid brände – nt CEVA, APL, ANL, CNC jt. Globaalsel tasandil töötab ettevõttes 110 000 inimest. Tegutseme tütarettevõttena Eestis samamoodi globaalse haardega ja oleme seotud kõikide klientidega üle Euroopa, samuti oleme partnerlussuhtes Euroopa esinduskontoritega. Eesti ettevõttes on ligi 500 inimest. Meie ülesandeks on toetada Euroopa esinduskontoreid, aidates muuta protsessid efektiivseks, ja leida uued vaatenurgad. Põhiline töövaldkond jaguneb CMA CGM GBS Estonias kolme funktsiooni vahel. Esiteks puhtalt laevade logistikat ja konteinereid hõlmav (operations and logistics), teiseks klienditeenindus (customer service) ning kolmas finantsiline pool (collections).

Millistest põhimõtetest ja väärtustest oma tegevuses lähtute?

Globaalsel tasandil on meie põhimoto better ways, mida ei olegi nii lihtne üheselt tõlkida, ent mis tähendab meie jaoks seda, et paneme suurt rõhku jätkusuutlikkusele. Me usume, et suudame oma äri ajades leida jätkuvalt parimaid lahendusi erinevates tegevusvaldkondades kas merel, maal või õhus, millest tõuseks kasu meid ümbritsevale keskkonnale.

Meil on neli põhiväärtust. Esiteks excellence ehk soov olla parim. Teiseks exemplarity ehk soov olla teistele eeskujuks. Suurettevõttena on meie mõju nii majandusele kui ka loodusele väga suur, seega soovime näidata head eeskuju. Kolmandaks imagination ehk soov leida alati uusi lahendusi ja mitte piirata oma kujutlusvõimet, ning neljandaks boldness ehk tahe olla oma tegevuses ja mõtteviisis julge. Üritame kõigis oma tegemistes leida jätkusuutlikumaid lahendusi näiteks läbi uute kütuselahenduste ja samuti panustada erinevatesse kliimaprojektidesse, näiteks ei sisene meie laevateekonnad Arktikasse, panustame korallide elukeskkonna parendamisele, istutame puid ning manööverdame vaalade paljunemise piirkondades suurima ettevaatlikkusega.

Peame oluliseks töötajate heaolu, turvalisust ja töötajatevahelisi suhteid. Inimesed hindavad seda, et me kuulame oma töötajaid. Kui kellelgi on mõni ettepanek või mure, suur või väike, siis on nii meie juhid kui ka mina avatud kõik ära kuulama.

Millist tulevikuperspektiivi ja karjäärivõimalusi oma töötajatele pakute?

Töötajate püsiv areng on meie jaoks võtmeküsimus. Motivatsioonipakett on meil esinduslik, aga see ei ole peamine põhjus, miks inimesed meile tööle tulevad. Pigem leiavad meie juurde tee inimesed selle järgi, et neil on kirg nii meie valdkonna kui ka enesearendamise vastu üldiselt. Me ise paneme sellele väga suurt rõhku ja ootame, et ka töötajad ise seda väärtustaksid. Me oleme välja töötanud erinevaid arenguprogramme, sest juba muutuv maailm eeldab, et käiksime ajaga kaasas ja mõtleksime ette, millisteks järgmisteks sammudeks peaksime valmis olema. Järjepidev arengutegevus ja koolitamine on meie jaoks igapäevane. Merenduse ja logistika vallas võib karjäärivõimaluste kohta tõesti öelda, et sky is the limit. Inimene peab meie ettevõttes pidevateks muutusteks valmis olema. Logistika on täis ootamatusi ja eelkõige valime inimest tema isiksuseomaduste järgi, tema õpitud eriala ei ole alati põhiline. Samuti on oluline tervikpilt. Mida mitmekesisem on meie töötajaskond, seda rohkem on meil huvitavaid ideid ja mõtteid. Oleme mitmekesine ka rahvuste poolest – meie Tallinna kontoris töötab üle 40 erineva rahvuse esindaja. Öeldakse, et Eesti on nii väike. Meie ettevõttes võib juba öelda, et maailm on väike. Mina isiklikult tunnen end päevast päeva väliskolleegidega koos töötades maailmakodanikuna – riikide vahel kaovad piirid.

Meil on eraldi karjäärileht, läbi mille endast märku anda ka siis, kui otsest tööpakkumist ei ole – ei pea kartma, et avaldus lihtsalt musta auku kaoks.

Mida on teie töötajad firma positiivsetest külgedest ise välja toonud?

Oleme seda ikka ja jälle uurinud. Kokkuvõtvalt näitavad meie uuringud, et töötajad hindavad inimlikku suhtumist, kolleege ja juhtimiskvaliteeti. Väga oluline on hea läbisaamine vahetu juhiga. Ka need, kes ühel või teisel põhjusel on ettevõttest lahkunud, meenutavad meid kui ühist peret ja see tundub neile erakordne. Samuti pole meie töötajatel seda hirmu, et nad teise tiimi astudes sõpru kaotaksid. Üksteise toetamine on meil väga tugev. Toon välja mõned konkreetsed kommentaarid: