„Kuna diplomeeritud raudteeinsenere on Eestis suhteliselt vähe, siis Rail Baltic Estonia on võtnud eesmärgiks ja südameasjaks raudteeharidusteed veidi avardada ning teha koostööd TalTechiga, kus on võimalik alates 2022/2023. õppeaastast lisaks teede ja sildade erialadele õpetada ja õppida ka raudtee ehituse õppeainet,” selgitab Rail Baltica põhitrassi ja rajatiste projektijuht, diplomeeritud teede- ja raudteeinsener, MSc ning TalTechi õppejõud Arto Lille.

Mastaapne projekt pakub atraktiivseid töökohti

Arto Lille liitus Rail Baltic Estoniaga, sest soovis olla seotud võimsa raudteeprojektiga, mis seob omavahel nii Baltimaad kui ka laiemalt võttes kogu Euroopa.

„See tundus loogiline samm, kuna olen raudteede, teede ja sildade ehituse juhtimisega tegelenud juba üle 20 aasta ning on suur huvi osa saada sellest uhkest ja võimsast taristuprojektist,” ütleb Arto Lille ning meenutab, et enne Rail Baltica megaprojekti oli üks suuremaid raudteetaristu projekte Koidula raudtee piirijaama ehitus, kus ta juhtis ehituse objektijuhina vägesid kaks aastat. „See projekt andis mulle hea töökogemuse ja teadmised tulevikuks raudteetaristu juhtimiseks,” meenutab Lille.

Arto Lille. Foto Erlend Štaub

Lisaks Koidula raudteepiirijaama taristule on ta edukalt juhtinud veel mitmeid insenertehniliselt keerukaid ehitusobjekte – näiteks Topi raudteeviadukti nihutamine ja Tõrvandi raudteeviadukti tõstetööd.

Põhjalik ülevaade raudtee-ehitusest

Arto Lille hindab, et Rail Baltica osakaal Eesti raudteehariduse maastikul on väga suur. „Teadupoolest kvalifitseeritud ja kompetentsed töötajad on ettevõtte suurim vara. Suurest megaprojekist tahavad paljud inimesed osa võtta, kuid paraku puuduvad nii-öelda põhiteadmised raudtee-ehitusest,” ütleb ta.

Rail Baltic Estonia jaoks on kõige tähtsamad pädevad töötajad, kelle abil tulemusi saavutatakse, seepärast püüab ettevõte anda endast parima, et raudteeharidust ja -pädevusi edendada.

„Koostasime detailse ja põhjaliku programmi, mille tulemusel saab tudeng või läbi avatud ülikooli liituv inimene korraliku ülevaate raudtee-ehitusest ja sinna kuuluvast,” selgitab Arto Lille.

Õppeprogramm on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi seoses taristu ja raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehitamisega ning õppekava eesmärk on valmistada taristuehituse valdkonnas ette raudtee eriala täiendavate teadmiste ja insenerile kohaste hoiakutega projektijuhte ning spetsialiste.

Paljude jaoks unistuste töökoht

„Rail Baltic Estonia OÜ on väga kiirelt arenev ettevõte, arendame ja täiendame oma töötajaid jooksvalt ning värbame uusi töötajaid tööle ja õpetame nad kiirelt välja,” kirjeldab Arto Lille ettevõtte personalipoliitikat.

„Rail Baltic Estonia edukus sõltub väga palju sellest, millised on töötajate teadmised, oskused ja kompetentsid. Noor ettevõte kasvab jõudsalt, praegu on meie toredas kollektiivis juba üle 50 inimese, kes kõik panustavad maksimaalselt Rail Baltica arengusse. Luuakse juurde ametikohti, kuhu on vaja täiendavalt töötajaid värvata,” selgitab ta.

Rail Baltic Estonia on paljudele unistuste töökoht, mida iseloomustab sõbralik, motiveeritud ja töökas töötajaskond. Väga tihti toimuvad meeskondlikud üritused väljaspool töökohta.

Karta pole vaja ka seda, et suure projekti valmides töö otsa saaks. Arto Lille kinnitab, et Rail Baltic Estonia on ja jääb kestma.

„Tulevikus, kui raudteetaristu on valmis, hakkab sama ettevõte kogu seda taristut ka hooldama ja korras hoidma,” selgitab ta.

Raudteeõppe programmi kuuluvad
  • raudtee pealisehituse ja muldkeha konstruktsioon, sh konstruktsiooni tüübid, eriosade funktsionaalsus, pikkrööbastega konstruktsioon;
  • rööbasteede ehitustehnoloogiad;
  • raudteetööde korraldus ja kasutatavad materjalid;
  • rööbasteede korrashoid, hooldus, remont ja järelevalve;
  • raudtee ehitusobjektide külastused;
  • raudtee kutsekvalifikatsioon ja vajalikud load.
Rail Baltica jääb ka veel aastakümneid pärast valmimist Baltimaade suurimaks ühiseks projektiks

„Väljast sisse vaadates on peaaegu võimatu lõpuni aduda Rail Baltica kiire elektriraudtee rajamise mõju ja mastaapsust. Selle projekti ulatusest saab realistlikumalt aimu alles sellega igapäevaselt ja praktiliselt tegeledes. Täna võin oma kogemuse baasilt veendunult väita, et teist nii suurt ja mõjukat projekti ei õnnestu kolme Balti riigi koostöös algatada ka veel aastakümneid pärast selle 870-kilomeetrise raudtee valmimist.”

Tõnu Grünberg, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees
Jaga
Kommentaarid