„Meie põhitegevus on pakkuda turvalisi ja töökindlaid IT-lahendusi, mis toetavad riigi ning ühiskonna seisukohalt kõige olulisemate teenuste toimimist,” selgitab Cybernetica digitaalse identiteedi tehnoloogiate osakonna juhajata Kaija Kirch. „Nende väljatöötamisel ei saa jääda toetuma ainult varasematele teadmistele või olemasolevatele toodetele, vaid tuleb otsida uusi võimalusi. See tähendab pidevat vajadust hoida end kursis kogu maailma tehnoloogia arengute, raamistike ja soovitustega.”

Cybernetica loob sageli IT-lahendusi, mis töötavad vaikselt taustal. Kirch nendib, et see ongi parim kvaliteedinäitaja, kui lahendus on töökindel, turvaline ja kasutajale nii mugav, et ta ei märkagi selle toimimist. „Meie trumbiks on aga kindlasti meie inimesed ja nende tarkus. Meie töötajate värvikas seltskond on väga eriilmeline, aga meid ühendab teadmisjanu ja soov töötada välja midagi uut. Tähtis on, et kõik uued asjad sünnivad koostöös ja läbivad kriitilise sisemise kvaliteedikontrolli. Sisemised kriitikud on meie inimesed ise – iga töötaja saab panustada oma teadmiste ja oskustega, et lahendus saaks parim.”

Ta lisab, et tehnoloogia kiire areng tähendab igapäevatöös seda, et peab pidevalt kursis olema kõigi uute arengutega. „Ühest küljest on selline kiiresti muutuv keskkond keeruline ja väljakutseid pakkuv – loorberitele puhkama jääda ei saa, sest vahepeal võib keegi olla juba midagi uut ja põnevamat välja mõelnud. Teisest küljest muudab just selline keskkond töötamise huvitavaks.”

Eesmärkide saavutamiseks saab töötaja ise valida parima tee

Kirchi sõnul on viimased kaks aastat muutnud töötamise viise, vajadusi ja ümbritsevat keskkonda ning selle kõige kaudu seadnud ka uusi nõudeid tehnoloogiatele. Eestist tehakse projekte üle maailma ja viimase paari aasta jooksul just kaugtööna. Nii on jõutud arusaamani, et erinevate projektide puhul võib olla vajalik kasutada erinevaid lähenemisi.

„Üks uus kolleeg ütles hiljuti, et ta ei tulnud Cyberneticasse tööle selleks, et olla Java arendaja. Ta tuli siia, et saaks iga aasta kohta jätta meelde ühe saavutuse, mis teda edasi viis või arendas. See võib olla mõni huvitav projekt või mõni uus tehnoloogia või teadmine, mille selgeks õppis,” räägib Kirch. „Cyberneticas on põnev töötada, sest siin õpid alati midagi uut juurde. Sa pole siin kunagi kõige targem inimene toas. Aga kui siiski juhtud olema, oled ilmselt vales toas ja peaksid otsima sellise „toa”, kus sa ka ise teistelt midagi õppida saad.”

Personalijuht Kerli Reimann ütleb, et ettevõtte meeskondadesse sobivad nutikad, põhjalikud ja pühendunud inimesed. „Kasuks tuleb avatud olek, julgus arvamust avaldada ja küsimusi küsida. Meie töötajad on väga sõbralikud ja edasipüüdlikud ning meeskondade dünaamika on alati ühtehoidev. Iseseisvus on samuti väga oluline – loomulikult toetavad meeskonnad sisseelamisel ja juhid suunavad, aga oluline on ka võime iseseisvalt oma aega juhtida. Tegutseme kõik selgete eesmärkide nimel, kuid nende saavutamiseks saab ise parima tee valida ning see pakub nii väljakutset kui ka eneseteostust. Meie pakutavad tooted-teenused on tugevalt ajendatud soovist teha digiteenused maailmas inimestele paremini kättesaadavaks ja suurendada nende turvalisust.”

Osakondade vahelise suhtluse soodustamiseks korraldatakse ühisüritusi ja üle nädala toimuvad tehnilised seminarid. Samuti tähistatakse kontorites nii asutuse kui ka personaalseid tähtpäevi ja sündmuseid. Lisaks näidatakse nii värbamisel kui ka hiljem üles paindlikkust – kui inimesele tundub, et üks teema on end ammendanud, on alati võimalus ettevõttesiseselt liikuda. Samuti toetatakse kooliskäimist, korraldatakse koolitusi, kontorites on töötajate enesearengu heaks loodud raamatukogud ja lisaks käivad Cybernetica töötajad ka ise ülikoolides õpetamas.

Loe lähemalt ettevõtte ja tööpakkumiste kohta: cyber.ee.