Kui näiteks Coop on pidanud varasemalt sulgema enda Elva kaupluse, siis head vaktsineerimisnäitajad ei ole Selverile kaasa toonud kaupluste varasemaid sulgemisi. Samas teatab Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats, et neil on tööjõuga väga kehv seis. "Arusaadavalt ei minda täna enam kerge nohuga tööle ja haiguslehti võetakse vastutustundlikumalt, ent samas kergekäelisemalt kui varem, sest rahalist hüvitist saadakse nüüd alates teisest päevast," ütleb Bats

Ta lisab, et Rimil on veel senimaani õnnestunud kõik kauplused lahti hoida, kuid vajadusel võetakse kasutusele lühemad lahtiolekuajad ja tarviduse korral suletakse mõni kauplus, sest äriliselt oleks nii mõistlik.

Selveri kommunikatsioonijuht toob välja veel ühe tahu, mida nad on COVIDist tingutuna märganud. "Inimesed ei ole tööturul enam nii motiveeritud. Vähendatud töökoormused teatud sektorites on viinud selleni, et inimesed ongi harjunud poole ja vähema kohaga ning neid tagasi tööle meelitada on suur väljakutse," ütleb ta.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi sõnul on töötajate motiveerimine praegusel ajal miljoni euro küsimus, kuid tema sõnul joonistub nende ettevõttest lahkujate puhul välja asjaolu, et töötajat motiveerib enim kollektiiv. "Kaksteist tundi poes töötavale inimesele on kõige olulisem ikkagi ümbritsev seltskond. Seltskonna kooshoidmise koha pealt saab määravaks juhtimisoskus. Vähim, mida me sel keeruliselt ajal teha saame, on juhte koolitada," ütleb Bats.