Emissioonis osales üle 2500 jaeinvestori Balti riikidest ja 30 kutselist investorit üle Euroopa. Kõigi jaeinvestorite märkimised, kogusummas 20 miljonit eurot, otsustas Iute rahuldada täies ulatuses. Võlakirjad jõuavad investorite väärtpaberikontodele eeldatavasti 7. oktoobril.

Balkanimaades ja Moldovas järelmakse ja välkarveldusi pakkuva IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on ta võlakirjaemissiooni tulemustega väga rahul. “Oleme tänulikud ja alandlikud, et meid on usaldanud nii kutselised kui ka jaeinvestorid. Enam kui 2500 jaeinvestorit on usaldanud enda raha meile ja me hakkame tööle, et kasvatada nende jõukust,” sõnas Sild. “Järgnevate aastate jooksul tähendab see Eesti investoritele miljoneid eurosid intressitulu. See on raha, mida välisturgudele suunatud Iute hakkab tooma Eesti majandusse.”

Emisioonist saadud vahendeid kasutab Iute selleks, et laieneda praegustel ja tulevastel turgudel ning osaliselt selleks, et refinantseerida olemasolevaid kohustusi. Silla sõnul avab edukas võlakirjaemissioon uue peatüki ettevõtte ajaloos. “Mul on hea meel, et me saame emissioonist saadud vahendeid kasutada Iute eesmärkide elluviimiseks ning samal ajal teenida tulu nii Eesti kui ka teiste riikide investoritele,” sõnas Sild.

Võlakirjade emiteerimine Eestis on Iute jaoks märgilise tähtsusega, sest kuigi ettevõtte peakontor ja omanikud on Eestis, on tegemist välisturgudel tegutseva ettevõttega, mistõttu on Iute olnud Eestis siiani suhteliselt vähetuntud ettevõte. “Me oleme Eesti ettevõte ja soovisime anda siinsetele investoritele võimaluse osa saada Iute kasvust. Arvestades suurt nõudlust oleksime me saanud emissiooni mahu täis ka kutseliste investorite abiga, ent mul on hea meel, et me kohalikele jaeinvestoritele selle võimaluse välja töötasime ning et nad ka sellest kinni haarasid.”

Fintech ettevõttena arendas Iute välja ja võttis esmakordselt kasutusele tarkvara, kus investorid said võlakirju märkida ka ettevõtte enda kodulehel.

Emissiooni raames annab Iute välja 750 000 tagatud eelisvõlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot, intressimäär 11% ning lunastustähtaeg 6. oktoober 2026. Intressimakseid tehakse kaks korda aastas ja esimene intressimakse on 6. aprillil 2022. Võlakirjad noteeritakse nii Frankfurdi börsil kui ka Nasdaq Tallinna börsil.

Jaeinvestorid moodustasid ca 26% kogu emissiooni mahust. Balti riikidest osales emissioonis enam kui 2500 jaeinvestorit, võlakirjade kogusummas 18 miljonit eurot. Ligikaudu 74% emissiooni kogumahust eraldati umbes 30 kutselisele Euroopa investorile.