Uue teenuse abil saavad Euroopa, USA ja Kanada ettevõtted sõlmida lepinguid Euroopa vabakutseliste töötajatega, kasutades Xolo veebipõhist platvormi, lepinguraamistikku ning maksemeetodeid.

“Töö kui selline on läbi tegemas viimase saja aasta suurimat muutust. Aina rohkem inimesi valib üksikettevõtja staatuse tava-töölepingu asemel, ja müüb oma aega ja kompetentsi kui ettevõte. COVID-19 järgsel ajastul on see protsess oluliselt kiirenenud, kuna kaugtöö on muutunud normiks,” sõnas Xolo tegevjuht Allan Martinson. “Usume, et enamik kõrgklassi spetsialiste maailmas palgatakse peagi läbi neile kuuluvate mikroettevõtete või FIEdena.”

Martinson toob näitena 2020. aasta septembris läbi viidud McKinsey uuringu, kus 70% 800 küsitletud juhist tõdes, et kavatsevad järgmise kahe aasta jooksul tugineda rohkem vabakutselistele töötajatele.

„Kuigi tänapäeva ettevõtetel on moodsad personali- ja palgasüsteemid, siis vabakutseliste palkamiseks ja nende meeskondade juhtimiseks on vaja hoopis uusi tööriistu. Tekkimas on täiesti uued äritarkvara ja -teenuste kategooriad ning Xolo tahab olla siin teerajaja rollis,” selgitas Martinson.

Xolo Teams võimaldab ettevõtetel hallata vabakutseliste töötajate palkamist, makseid ja projekte sõltumata riigist, kus nad asuvad. Lepingud üksikettevõtjatega sõlmib Xolo ja äriklient ostab vabakutselise teenuseid seega Xolo vahendusel.

Xolo on üle kuue aasta pakkunud platvormi vabakutselistele kogu maailmas, eesmärgiga teha ühemeheäride käivitamine ja jooksutamine võimalikult lihtsaks. Xolo alustas Eesti e-residentsusel põhineva teenusega, kus üksikettevõtjad said oma äri jaoks luua Eestis registreeritud osaühingu. Alates sellest aastast on Xolo hakanud toetama ka teistes riikides registreeritud ärisid ning plaanib katta selle teenusega kõik suuremad Euroopa riigid.

“Me saime aja jooksul aina rohkem järelpärimisi, kas Xolo kaudu saaks ka üksikettevõtjaid palgata, seetõttu oli uue teenuse käivitamine loomulik samm,” seletas Martinson.

Xolo uue teenuse kasutaja, Trash Gangi tegevjuht Davir Mismas sõnas: „Meie jaoks oli suurimaks väljakutseks see, kuidas viia meie ettevõte vabakutselistega kokku nii, et see oleks Euroopa Liidu seadustega kooskõlas, ning teha seda hindadega, mis oleksid teistest teenuspakkujatest kordades odavamad. Samuti toob rohkem kui 30 vabakutselise töötaja juhtimine kaasa rohkesti projektijuhtimist ja bürokraatiat. Xolo on seda oluliselt lihtsustanud ning oleme säästnud palju väärtuslikku aega.”