E-kaubanduse toetusrühma esimehe, Riigikogu liikme Marko Tormi sõnul on e-kaubandus viimastel aastatel kasvanud kiires tempos ning selle mõju majanduse käekäigule on järjest kasvav. „Tegemist on hoogsalt edeneva sektoriga, kus hõivatute osakaal suureneb iga-aastaselt, samuti muutub kaupade piiriülene liikumine aina tavalisemaks,“ märkis ta. „Toetusrühma loomisel on oluline e-kaubanduse teemade üle arutlemine ja kitsaskohtade mõistmine ka parlamentaarsel tasandil. See tähendab vahetut kontakti sektoriga ja sõnumeid valdkonna ettevõtjaid koondavatelt esindusorganisatsoonidelt. Sektori väljakutseid sisuliselt mõistev seadusandja on siht, mille poole soovime liikuda.“

E-kaubandus moodustab kogu kaubandusest viiendiku, kasvades samas aasta võrdluses igal kuul 25-30%. Valdkonna olulisemaid tegijaid koondavasse katusorganisatsiooni Eesti E-kaubanduse Liitu kuulub ligi 400 ettevõtet.

„Eestil jääb e-kaubandusega seotult maksudena saamata hinnanguliselt 120 miljonit eurot, kuna piiriüleselt siia müüjaid ei kontrollita ega maksustata. Lisaks on üheks murekohaks alustavate ettevõtete ja väikeettevõtluse liiga tagasihoidlik julgustamine, mis vajab lahendustena nende tegevuse soosimist muuhulgas riiklike tugiprogrammide kaudu,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „E-kaubandus pakub maapiirkondades tänuväärset ligipääsu kaubandusele, mis muidu oleks sealsetele elanikele äärmiselt komplitseeritud. E-kaubandus pakub seega ka aina rohkem sotsiaalset tuge ja kaubandusjulgeolekut, et elu säiliks ning edeneks igas Eesti nurgas.“

E-kaubanduse toetusrühma esimees on Marko Torm ja aseesimees Raimond Kaljulaid ning toetusrühma kuuluvad veel Toomas Kivimägi, Jüri Jaanson, Kristina Šmigun-Vähi, Sven Sester, Timo Suslov, Kaido Höövelson, Aivar Viidik, Tiiu Aro, Riho Breivel, Kalvi Kõva, Andrus Seeme, Toomas Järveoja, Helmen Kütt ja Annely Akkermann.

Riigikogus moodustatud toetusrühma kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama valdkonna huve.