„Eesti tänase suure majanduskasvu varjus on ettevõtete seas nii suuri võitjaid kui ka suuri kaotajaid," hindab olukorda Creditinfo analüütik Helen Tinkus. Kui info ja side valdkonna teise kvartali maksustatav käive on kasvanud kriisieelse ajaga suisa 55%, siis majutuse ja toitlustuse sektor on endiselt 54% võrra kriisieelsest tasemest maas.

Samuti väheneb jätkuvalt töötajate arv. 2021. aastal II kvartali keskmine töötajate arv oli MTA andmetel 435 677 inimest, mida on veidi alla 17 tuhande vähem kui aasta tagasi. Enim on aastaga töötajate arv vähenenud majutuses ja toitlustuses (-4 446 töötajat). Ainsana on töötajate arv kasvanud jällegi info ja side valdkonnas, kus II kvartali keskmine töötajate arv on kriisist hoolimata kasvanud ligemale 4% aastas. Samas tõdes Tinkus, et sealgi on suur töötajate puudus.

Kolmas suurem raportis analüüsitav valdkond on ettevõtete maksekäitumine, mis on aastases võrdluses positiivse trendiga, kuid kriisieelse tasemega võrreldes on endiselt oluliselt suuremad nii võlgadega ettevõtete osakaal kui ka võlasumma osakaal ettevõtete müügitulust. „Võlgade tase jääb tõenäoliselt kriisieelsest tasemest kõrgemaks pikemaks ajaks ning selle peamiseks põhjuseks on 2020. aastal hüppeliselt kasvanud ajatatud maksuvõlgade hulk. Seda kasvu soosis muuhulgas EMTA julgustav sõnum ettevõtjatele kasutada kriisi ajal maksusummade ajatamist kui sisuliselt käibevahendite finantseerimise allikat,“ kirjeldas Tinkus.