Juhtkond
Üks olulisemaid asju enne huvipakkuva ettevõtte finantsnäitajate vaatamist on pöörata pilk selle juhtide taustale. Juhtkonna tundmine võib tekitada investorile teatud usalduse ettevõtte vastu, mis aitab lihtsamini kinni pidada oma investeerimisteesist ka ebakindlamatel aegadel.

Turuväärtus
Ettevõtte turuväärtus peegeldab selle suurust aktsiaturul ning oleneb suuresti sellest, millist hinda on investorid valmis konkreetse aktsia eest maksma. Tugeva ja kasvava ettevõtte puhul võib turuväärtus olla kordades suurem kui selle raamatupidamislik väärtus. Turuväärtuses kajastuvad lisaks ettevõtte varade väärtusele ka hinnangud tulevikus teenitavale tulule ja kasumile.

Hinna/kasumi suhtarv
Hinna/kasumi ehk P/E suhtarv näitab, kas aktsia on praegu turul üle- või alahinnatud. P/E suhtarvu saab leida, kui jagada aktsia hetkehind selle viimase 12 kuu kasumiga ühe aktsia kohta. Saadav tulemus näitab, mitu eurot on vaja investeerida, et ettevõte teeniks ühe euro kasumit aktsia kohta. Suhtarv võimaldab ka võrrelda erinevaid (sarnase valdkonna) aktsiaid omavahel.

Omakapitali tootlus
Omakapitali tootlus ehk ROE väljendab kõige otsesemalt, kui efektiivselt suudab ettevõte investorite raha kasutada ja seda kasumiks pöörata. Seetõttu peavad investorid omakapitali tootluse näitajat tihtipeale kõige olulisemaks investeeringu tasuvuse suhtarvuks.

Kasumlikkus
Kasumimarginaale võib vaadelda nii bruto-, äri- kui ka puhaskasumi tasandil, näidates vastavalt müügi lisandväärtust, põhitegevuse efektiivsust ja ettevõtte võimet puhaskasumit teenida. Marginaale hinnates saad teada, kui palju vastavat kasumit teenib ettevõtte iga müügituluna saadud euro kohta.

Dividenditootlus
Sageli on kasumist dividende maksev ettevõte saavutanud teatud küpsuse, mis loob investorile ühelt poolt turvatunnet, kuid pakub ka stabiilset rahavoogu otse investori pangakontole. Dividendi maksmisel teenib investor regulaarset rahavoogu isegi siis, kui aktsia hind peaks langema.

Hinnagraafik
Pilk aktsia ajaloolisele hinnaliikumisele annab teadmise, millist tootlust on ettevõtte investorid varasemalt saanud. Kuigi tuleviku tootlus ei põhine varasemal tootlusel, näitab tõusev aktsiahind turu positiivset meelestatust ettevõtte kohta.

Laenukoormus
Laenuraha kasutavad vähemal või suuremal määral peaaegu kõik ettevõtted. Selleks, et välistada liigsest laenamisest tulenev risk, vaatlevad investorid mitmeid laenukoormuse suhtarve. Üks levinumaid ja lihtsamini arvutatavaid on võla ja omakapitali suhtarv, mis leitakse kohustiste jagamisel omakapitaliga.

Aktsiate tagasiostud
Tihtipeale ostavad börsiettevõtted oma väljalastud aktsiaid ise tagasi. Aktsiate tagasiostmise puhul väheneb kaubeldavate aktsiate arv, mis märkamatult tõstab investori osalust ettevõttes. Seega on aktsiate tagasiostmine dividendi väljamaksmise kõrval alternatiivne viis, kuidas investoritele väärtust pakkuda.

Beeta
Beeta on aktsia volatiilsust näitav mõõdik ehk väljendab hinnakõikumisest tulenevat riski võrreldes turu keskmisega. Üldjuhul võrreldakse konkreetse aktsia beetat USA 500 suurimat ettevõtet koondava indeksfondiga S&P 500, võttes aluseks viimase viie aasta hinnad. Nii nagu ka teised põhilised näitajad, on enamike börsiettevõtete kohta beeta viimase kauplemispäeva kohta lihtsasti leitav Yahoo Finance’i kodulehel.