Eesti välisinvesteeringute nõukogu juht Heikki Mäki toonitab, et tööjõupuudus ei ole üksnes Eesti probleem. „Võtkem kasvõi Suurbritannia, kus Brexiti tõttu on välistööjõudu keeruline kaasata. Tulemuseks veokijuhte puudus, mis tõi kaasa bensiinikriisi.”

Mäki viitab asjaolule, et ükski Lääne-Euroopa riik, kelle majandus jõudsalt kasvab, ei saa hakkama välistööjõuta.

„Martin Helme on öelnud, et Eestist võiks saada Läänemere Šveits, kuid samal ajal on Švetsis võõrtööjõu osakaal 20%, millele ta partei on uhkelt vastu seisnud. See on poliitiline enesetapp. Ma oleksin hea meelega kordki Helmega samal arvamusel, kuid Šveitsiks saamine vajab ka suurt hulka välistööjõudu,” ütleb ta.

Kui ettevõttel õnnestub võõrtööjõudu kaasata, tekib uus probleem: neile peab maksma Eesti keskmist palka.