Küsimusele vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Sandra Kuus:

Tööleping sõlmitakse kirjalikult ning mõlemad pooled kirjutavad sellele alla. Küll aga loetakse tööleping sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Seega kehtivad töölepingu seaduses toodud õigused ja kohustused pooltele ka siis, kui tööleping pole kirjalikult sõlmitud.

Kui tööandja pole kirjalikku töölepingut andnud, võib töötaja seda tööandjalt küsida. Tööandja peab lepingu töötaja nõudmisel esitama kahe nädala jooksul.

Töösuhet ei saa suuliselt üles öelda, isegi kui tööleping on kirjalikult vormistamata. Töölepingut saab ühepoolselt üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusega (nt e-kiri või SMS). Töötaja peab ülesütlemisest tööandjat ette teavitama katseajal (ehk töösuhte esimese nelja kuu jooksul) 15 kalendripäeva ja peale seda 30 kalendripäeva.