"Teatavasti on elektrihind hüppeliselt kasvanud, mis mõjutab omakorda kõiki eluvaldkondi ja kogu elanikkonda. Eriti valusalt puudutab see aga toimetulekuraskustes või selle piirimail olevaid inimesi ja nende igapäevast toimetulekut," kirjeldab linn oma pöördumises.

Täiendavate raskuste tekkimisel on riigi esindajad öelnud, et inimesele peab appi tulema kohalik omavalitsus, kes tagab võimaluse hätta sattunud inimestel toetust saada. Hetkel maksab linn oma toimetulekuraskustesse sattunud elanikele nii toimetulekutoetust kui ka sissetulekust sõltuvat toetust.

Avalduses seisab, et riik peaks kaaluma üldise elukalliduse ning hetkel aktuaalse elektrienergia hinna tõusu valguses ka toimetulekupiiri analüüsimist ja tõstmist, kuivõrd praegu kehtivast toimetulekupiirist ehk 150 eurost peab piisama nii ravimite, toidu, majapidamistarvete, riiete, sideteenuste jm esmatarbekaupade eest tasumiseks.

Samas nenditakse, et ilmselget mõjutab kallinenud elektrihind enamikku neist kuluartiklitest, mistõttu muutub inimese toimetulek veelgi raskemaks, mida peaks ka riik asjakohase toimetulekupiiri analüüsimisel ja kehtestamisel silmas pidama. "Paraku oleme jätkuvalt olukorras, kus toimetulekupiiri ülevaatamine ja suurendamine nõuab nii poliitilist tahet kui ka süsteemset lähenemist, mis võtaks arvesse üldist elukallidust."

Kolm aasta vältel on tõstetud toimetulekupiiri 10 euro võrra. Märkimisväärselt rohkem on selle aja jooksul kasvanud nii töötasu alammäär, töötutoetus, rahvapension, vanaduspension, keskmine palk jms. "Oleme ühiskonnana astumas samme kõrgema heaolu poole, kuid kahjuks üks osa sellest peab igakuiselt laveerima oma igapäevase toimetulekuga," seisab avalduses.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab riigikogu riigieelarves ja hetkel on see pere ainsale või esimesele liikmele 150 eurot, igale järgnevale täisealisele pereliikmele sellest 80% ehk 120 eurot ja alaealisele lapsele 120% ehk 180 eurot. Viimati muudeti toimetulekupiiri 2019. aastal.

Ühtlasi saatis Keskerakonna fraktsioon te majandus- ja taristuministrile ning keskkonnaministrile ettepaneku kiirendatud korras viia valitsuse istungile ning töötada ühiselt välja leevendusmeetmed elektri- ja gaasihinna tõusu osas.

Keskerakonna fraktsioon peab selles olukorras vajalikuks kiiret valitsuse-poolset sekkumist ning teeb järgmised ettepanekud:

1. Kompenseerida tarbijatele riigieelarvest hinnatõusu mõjud järgnevalt:

1.1 eraldada elektrihinna tõusu kompenseerimiseks vähemalt 30 miljonit eurot;

1.2 töötada välja kompensatsioonimeede gaasihinna tõusu leevendamiseks tarbijatele.

2. Majandus- ja taristuministril ning keskkonnaministril esitada Euroopa Liidu Komisjonile nõudmine viivitamatult kehtestada suurte tööstus- ja energeetikaettevõtete kasvuhoonegaaside heitekoguste maksimaalseks piirhinnaks 25 eurot ühiku kohta, mis oli järsu hinnatõusu eelne kvoodiühiku maksumus.