Eestist eksporditi augustis kaupu jooksevhindades 1,6 miljardi ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 92 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 22 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura toob välja, et kaubavahetust mõjutas oluliselt mineraalsete toodete ekspordi ja impordi kasv, mis suurenesid vastavalt ligi neli ja kolm korda. „Augustis kasvas oluliselt nii mineraalkütuste kui ka elektrienergia eksport ja import. Suurenes töötlemiseks toodud kütteõlide ja lennukikütuste töötlemine, aga ka bensiini ning diislikütuste maaletoomine ja elektrienergia kaubavahetus,“ selgitas Puura.

Minaraalsete toodete seas oli Puura sõnul kõige suurem osatähtsus nii koguse kui ka hinna poolest just mineraalkütustel, mida Eestis ümber töödeldakse. „Näiteks tuuakse Eestisse erinevaid kütteõlisegusid ning saadakse komponentide lisamisega erineva kvaliteedi ja sihtotstarbega kütus,“ lausus Puura.

Kaupadest eksporditi augustis kõige rohkem mineraalkütuseid, elektriseadmeid, puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta sama kuuga suurenes enim ehk 262 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 75 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 53 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Läti ja USA. Väljavedu kasvas enim Hollandisse, USA-sse ja Soome. Hollandisse viidi rohkem töödeldud kütteõli, USA-sse telekommunikatsiooniseadmeid ja Soome reeksporditi maagaasi.

Reeksport Eestist kasvas 55%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 43%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 69% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, telekommunikatsiooniseadmete, okaspuu saematerjali ning okaspuust pidevprofiiliga laudade ja liistude eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid. Kõige rohkem kasvas 189 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 63 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 55 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu.

Kaupu imporditi augustis enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Sissevedu suurenes enim Venemaalt, Soomest ja Valgevenest. Venemaalt toodi sisse rohkem kütteõlisid, mootorikütust ja ka okaspuidust saematerjali, Soomest elektrienergiat ning Valgevenest kütteõlisid.