Üheksa kuu müügitulu aastane kasv on 22,5% ning puhaskasum on kerkinud mulluse madala võrdlusbaasi pealt üle 7 miljoni euro võrra. Fondi selle aasta 9 kuu käive on 9,4 miljonit eurot ja puhaskasum 7,744 miljonit eurot. Eelmise aasta 9 kuu puhaskasum oli varade allahindluse tulemusel 747 000 eurot.

EfTENi kinnisvarafondi aktsia on Tallinna börsil kerkinud aasta algusest ligi 17%.

Septembris teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 141 000 eurot, mis on 28 000 eurot vähem kui augustis. Väiksem üüritulu tuli fondi sõnul peamiselt hooajaliste tulude langusest ning üürnike vahetusest septembris Saules Miestase kaubanduskeskuses.

"Endiselt on märgilise tähendusega muutus viimase 1,5 aasta tarbijakäitumises – keskuse külastatavus on küll madalam, kuid ostud on suuremad, mis omakorda hoiab käibeüüride taset," märgib fond.

Fondi konsolideeritud EBITDA ehk kulumieelne kasum oli septembris 975 000 eurot, mis on 25 000 eurot madalam kui augustis. Konsolideeritud puhaskasum oli septembris 772 000 eurot, mis on 8000 eurot kõrgem kui augustis.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 30.09.2021 18,0499 eurot, kasvades septembriga 0,9%. Fondi EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.09.2021 seisuga 19,07 eurot. EPRA NAV suurenes septembris 0,8% võrra.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud 9,4 (2020 9 kuud: 7,7) miljoni euro suuruse müügitulu juures 7,8 (2020: 6,15) miljonit eurot kulumieelset kasumit ehk EBITDA-d. Müügitulu on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 22,5% ning EBITDA 27%, s.o kokku 1,7 miljonit eurot, millest 0,94 miljonit eurot on toonud fondi sõnul uute kinnisvarainvesteeringute (Rutkausko büroohoone, Pirita Pansionaat, Ramygalos logistikahoone) lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii võrdlusperioodil Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindlustega kui ka vakantsete pindade väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses. EfTEN Real Estate Fund III AS on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 3 630 000 eurot, mis on 35% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi konsolideeritud raha jääk oli seisuga 30.09.2021 11,9 miljonit eurot, sealhulgas on emaettevõtte kontol vabu vahendeid investeerimiseks summas 6,4 miljonit eurot.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 30. septembri seisuga 37 tuhat eurot, olles fondi madalaimal tasemel.

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud omakapital oli 30.09.2021 seisuga 91,559 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).