Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabeli 2021“ võitjad:

 • EESTI GAAS AS, konkurentsivõimelisim suurettevõte
 • KAPITEL AS, konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte
 • KIRKMAYER INDUSTRIES OÜ, konkurentsivõimelisim mikroettevõte
Peaminister Kaja Kallas ja konkurentsivõimelisima mikroettevõtte Kirkmayer Industries esindajaKonkurentsivõimelisimad ettevõtted 2021. aastal valdkonniti:

 • TAVID AS, finantsvahendus
 • SELVER AS, jaekaubandus
 • KAPITEL AS, kinnisvara
 • MERKO EHITUS AS, ehitus
 • DSV ESTONIA AS, transport ja logistika
 • SAKSA AUTOMAATIKA OÜ, arhitektuur ja projekteerimine
 • EESTI GAAS AS, tööstus ja energeetika
 • LIVIKO AS, toiduainetööstus
 • SANDMANI GRUPI AS, hulgikaubandus
 • TELIA EESTI AS, side, kommunikatsioon ja IT
 • NG INVESTEERINGUD OÜ, teenindus
 • VESTMAN ENERGIA OÜ, põllumajandus, kalandus ja metsamajandus


Valdkondlikud ülevaated on leitavad SIIT.

Peaminister Kaja Kallas ja konkurentsivõimelisima suurettevõtte Eesti Gaas juht Ants Noot

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted. See on edukatele ettevõtetele hea võimalus enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks. Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003.

Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), tehes koostööd Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Konkurentsivõime edetabelites tuuakse välja ettevõtted, kes vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja kellel oli õigeks ajaks esitatud äriregistrile 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded. Konkurentsivõime edetabelite arvutusteks võeti äriregistrist soovi avaldanud ettevõtete kohta järgmised andmed: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutas EKI ettevõtjate eelnimetatud andmete alusel välja mitmeid olulisi näitajaid: müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga, kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga, omakapitali rentaablus, keskmine tööjõukulu ühe töötaja kohta aruandeaastal kuus, tootlikkus ühe töötaja kohta aastas ja loodud lisandväärtus.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit koostab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Andmete analüüsi ja edetabelite koostamise partneriks on Eesti Konjunktuuriinstituut. Konkursi raames koostatakse edetabelid vastavalt ettevõtete suurusele ja lisaks kaheteistkümnes erinevas tegevusvaldkonnas. Edetabelite koostamisel arvestatakse viimase kahe aasta majandusnäitajaid: müügitulu, puhaskasum, omakapital, töötajate arv ja tööjõukulu.


Vaata edetabeleid
.
Jaga
Kommentaarid