Eestis on energia tootmiseks kasutatud peamiselt põlevkivi. Selle tulemusena on loodusesse ladestatud ligi 600 miljonit tonni põlevkivituhka. Ragn-Sells on välja töötanud patenteeritud lahenduse, mis muudab tuha tehnoloogia abil ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks, sidudes seejuures materjali ka suures koguses süsinikdioksiidi.

Tarkett kasutab igal aastal vinüülpõrandate jaoks mitusada tuhat tonni mineraalseid täiteaineid, millest enamik on kaltsiumkarbonaat. Praegu Tarketti kasutatav kaltsiumkarbonaat on juba süsinikuneutraalne, kuid Ragn-Sellsi toodetud kaltsiumkarbonaadiga kaasneb eeldatavasti süsinikunegatiivne jalajälg. Partnerlus Ragn-Sellsiga aitab oluliselt kaasa Tarketti 2030. aastaks seatud eesmärgi saavutamisele, milleks on kasutada 30 protsenti taas ringlussevõetud toorainetest.

Tarkett põrandakate

„Tänapäeva ühiskond põhineb loodusvarade jätkusuutmatul kasutamisel. Ragn-Sells on võtnud eesmärgiks tuua rohkem juba kasutatud ressursse tagasi ringlusse. Nende materjaliahelate ühendamiseks peame tegema koostööd väärtusahela teiste kasutajatega, ”ütleb Pär Larshans, Ragn-Sells Groupi jätkusuutlikkuse direktor. „Tarkett on suurepärane näide ettevõttest, mis jagab meie visiooni ja pühendumust ning ootame väga koostöö arenguid,” jätkab Larshans.

„Tarkett loodab realiseerida antud koostöö kaudu võimalust toota põrandakatteid toorainega, mis aitab kaasa Eesti looduskeskkonna puhastamisele, kogudes samal ajal ka süsinikdioksiidi. Selle tulemusena saab ka meie vinüülpõrandatel olema väiksem süsiniku jalajälg ja suurem ringlussevõetud tooraine osakaal. Tegemist on uuendusliku ja tugeva partnerlusega, mis sillutab teed ringmajandusel põhinevale ja süsinikuneutraalsele ühiskonnale, ”ütleb Tarketti jätkusuutlikkuse juht Arnaud Marquis.

Tarkett põrandakate

Kaltsiumkarbonaadil, mida Tarkett praegu kasutab, on juba süsinikuneutraalne jalajälg 0,006 kgCO2eq kilogrammi kohta kogu tarneahela raames. Ragn-Sellsi toodetud kaltsiumkarbonaadiga loodetakse tekitada süsinikdioksiidi negatiivne jalajälg -0,4 kgCO2eq kilogrammi kohta kogu tarneahela raames.

Kuus aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise projekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis teadusliku konsortsiumi, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Uuringute kaasrahastajana on liitunud ka Sihtasutus Archimedes ning EAS.