"Mida paremas seisus on riigi ettevõtlus, seda suurema tõenäosusega saadakse hakkama ka sotsiaalsete teemade lahendamisega. Edumeelseid inimesi ja ettevõtteid tuleks nende edus innustada ja toetada, et läbi selle anda ka parem võimalus neile, kes ise väga hästi hakkama ei saa," ütleb Lomp. Keda ta aga valimistel eelistab? Ja mis häirib enda kodukohas Kai Realot?