Meetmete kogumaksumus ulatub ca 100 miljoni euroni, teatas paketis ühismeedias keskkonnaminister Tõnis Mölder.

"Hüvitame väikese sissetulekuga inimestele elektri-, toasooja ja gaasikulud tagasiulatuvalt. Juhul, kui elektrihind tõuseb üle 60 EUR/ MWh kohta, siis seda summat ületavat osa kompenseeritakse veel väljatöötamisel oleva koefitsendi alusel. See meede puudutab 70 000 leibkonda ja kompenseerimine toimuks läbi kohaliku omavalitsuse. Rahalise kattealikkana näeme ülelaekunud CO2 vahendeid. Täna on neid vahendeid üle 30 miljoni euro ja see maht katab paketi vajaduse.

Otsustasime langetada kõigile elektritarbijatele (nii ettevõtjad kui eratarbijad) võrgutasu poole võrra tänavu oktoobrist kuni tuleva aasta märtsini. Selle paketi maht ulatub kuni 75 miljoni euroni. Võrgutasude kaudu hinnatõusu leevendamine on otstarbekas selle realiseerimise suhteliselt väikese ajakulu tõttu. Konkurentsiamet ei näe siinjuures turumoonutust, kui riik kompenseerib puudujääva osa kõigile võrguettevõtjatele. Loodan, et saame selle plaaniga kiiremas korras edasi liikuda.

Arutasime ka energiakandjate käibemaksu langetamist, kuid selles osas kokkulepet täna koalitsioonis ei ole. Seda meedet on soovitanud ka Euroopa Komisjon. Siseriiklikult võtab käibemaksu langetamise rakendamine kauem aega kui võrgutasu langetamine, kuid ka see oleks täiendav hinnatõusu leevendav meede, mida tasub arutada. Jätkame sellesisulisi diskussioone lähinädalatel."