Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel sõnas, et ettevõte pole piisavalt hinnanud veterinaarravimitest tuleneda võivaid riske. „Menetlus ettevõtte osas algas juulis, mil ametile saabus vihje. Asjaolude selgitamiseks kontrollis amet ettevõtet korduvalt mitme kuu jooksul. Kontrollide tulemusel selgus, et toidulisandite tootmise ruumides ladustati kontrolli ajal ka veterinaarravimite tootmiseks kasutatavat toorainet (beetalaktaame) ning ettevõte ei olnud tootmisel piisavalt hinnanud potentsiaalset keemilist riski," kirjeldas Sammel menetluse kulgu. Tuvastatud asjaolude tõttu keelas amet turustada juulis ja augustis toodetud toidulisandeid. Ettevõte on kinnitanud toidulisandite tootmise lõpetamist ning seda, et juulis ja augustis toodetud toidulisandid ei ole turule jõudnud.

Tootja on kinnitanud, et enne kontrolliperioodi toodetud toidulisandid on ohutud ning ristsaastumist ei ole toimunud. „Menetlus ettevõtte Interchemie suhtes nende väidete kontrollimiseks jätkub," kinnitas Sammel. Hetkel ei ole ametil sellist ohukahtlust, mistõttu oleks vajalik varem toodetud toidulisandite müügi peatamine. Ettevõte Interchemie tootis toidulisandeid ainult ettevõttele Nordaid OÜ.

Toidu tootjad vastutavad toodetud toidu ohutuse eest ning toodete ristsaastumine mistahes keemiliste või bioloogiliste ainetega peab olema välditud. Kuna beetalaktaamid võivad üksikutel ülitundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone, siis on nõuetekohane ja läbimõeldud tootmisprotsess eriti oluline.

Millise ettevõttega on tegu?

Seejuures ei ole ettevõte mingi pisike tegija. Nende 2020. aasta müügitulu oli 35 miljonit eurot ning puhaskasum lausa 4,1 miljonit. Seejuures vastavate numbrite kasv aastaga oli 35 ja 114 protsenti.

51 protsenti ettevõttest kuulub Hollandis registreeritud Maco Investments B.V.-le ning ülejäänu võrdses osas Evelyn ja Veiko Salustele. Töötajate keskmine arv ettevõttes oli 140.

Täisnime Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS kandev firma tegeleb alates 2003. aastast veterinaarravimite tootmisega. Toodetakse steriilseid lahuseid, aseptilisi suspensioone, suuremahulisi parenteraalseid infusioone, suukaudsete ravimite lahuseid, emulsioone, intramammaare, suukaudseid vitamiinilahuseid ja suukaudseid mineraalsoolade lahuseid.

"Covid epideemia tingimustes suurenes maailmas oluliselt vajadus desinfitseerivate ainete järele, mistõttu tegime kiire otsuse ehitada lisaks teine lahustite terminal tänu millele oli võimalus varustada COVIDi epideemia ajal tarbijaid suures mahus kvaliteetsete käte- ja pindade desinfektantidega," kirjutavad nad aruandes.

Kriis andis neile tõuke inimravimite arenduseks. Nad kirjutavad aruandes, et Euroopa Liidu riikide proteksionism ja ravimite ekspordi keelustamine pani Eesti riigi olukorda, kus esmase ravivõimekuse tagamiseks pandeemia olukorras oli vaja tagada infusioonilahuste piisav saadavus.

"Ravimiameti palvel tegelesime Paracetamol 1% infusioonilahuse tootmise arendusega. See oli meile tunnustuseks ja heaks kogemuseks, mis kindlasti avaldab mõju meie strateegilistele arenguplaanidele tulevikus. 2020. aastal andsime sisse 2 MRP taotlust vastastikusele tunnustamisele Euroopa Liidus, protseduurid on tänaseks edukalt lõpetatud ja Eesti Ravimiametis on heaks kiidetud 4 registreeritud müügiluba," kirjeldavad nad.