„Ettevõtete tulumaksustamise tulevikku mõjutavad riikide püüdlused maksureegleid ühtlustades vähendada võimalusi maksude optimeerimiseks. OECD hinnangul ulatub üleilmne ettevõtete maksutulu kaotus 86-210 miljardi euroni aastas," ütles Arenguseire Keskuse ekspert Magnus Piirits. „Kui rahvusvahelised lepped hakkavad vähendama ettevõtete võimalusi maksude optimeerimisel, võib tulevikus kujuneda riikide konkurents maksumäärade osas senisest teravamakski."

Piiritsa sõnul tekitab arenenud riikides tulevikus survet ettevõtete tulumaksu tõusuks ka majanduse digitaliseerumine ja tööjõumaksude baasi ahenemine. "Tulevikku vaadates on valikukoht, kuidas riikide kulutusi rahastada. Põhimõtteliselt ei pea maksustama tulu tingimata ettevõtete tasandil, kui eraisikute kapitalitulu ja vara suudetakse senisest tõhusamalt maksustada. Kui seda ei suudeta, langeb koormus ettevõtetele ja ettevõtete tulumaksu langetamise trend on ümber pöördumas," ütles Piirits.

Eestis on ettevõtete tulumaksu osakaal maksulaekumistest Euroopa madalaimate seas. „Samas on ettevõtete efektiivne tulumaksumäär Eestis Baltimaade kõrgeim. Eestis tasuti 2019. aastal ettevõtte tulumaksuna 9,6% ettevõtete kasumist," märkis Piirits. „Samal ajal Lätis, kus on Eestile sarnane süsteem 20% maksumääraga ja maksuvabastusega jaotamata kasumile, laekus vaid 1,2 %. Leedus oli 15%-se nominaalse maksumäära juures efektiivne määr ehk tegelik laekumine 6,6% ettevõtete kasumist," selgitas ta.

2019. aastal moodustas ettevõtte tulumaks 5,5% Eesti riigieelarvest (Euroopa Liidu keskmine 6,9%) ja ulatus 1,8%-ni SKT-st (Euroopa Liidu keskmine 2,8%). 2020. aastal laekus Eestis ettevõtete tulumaksust riigieelarvesse 450 miljonit eurot. Eestis kuulub ettevõtete tulumaksu alla dividendide tulumaks, krediidiasutuste avansiline tulumaks ja erisoodustuste tulumaks.

Oluline muudatus ettevõtete tulumaksustamisel üleilmsel tasandil on OECD ja G20 eestvedamisel algatatud ja 2021. aasta juulis kokku lepitud minimaalselt 15%-line üleilmne ettevõtete tulumaks, mis kehtib üle 750 miljoni eurose aastase müügituluga ettevõtetele. „Eestis puudutab see loetud ettevõtteid, kuid selle võimalikud maksutulude mõjud on veel ebaselged," lisas Piirits.

Lühiraporti „Ettevõtte tulumaks Eestis ja Euroopa riikides" saab alla laadida siit.