AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 0,6 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 0,2 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli III kvartalis 24,3%.

Võrreldes käesoleva aasta II kvartaliga kasvas grupi puhaskasum 3,7 miljoni euro võrra (+28%) ja võrreldes aastatagusega 5,8 miljoni euro võrra (+54%).

LHV Groupi varade maht suurenes III kvartalis 6,5 miljardi euroni ehk 11%. Grupi konsolideeritud hoiused suurenesid kvartaliga 535 miljoni euro võrra 5,46 miljardi euroni (+11%; +188 miljonit eurot II kvartalis). Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 148 miljoni euro võrra 2,55 miljardi euroni (+6%; +97 miljonit eurot II kvartalis). LHV poolt juhitud fondide koondmaht kahanes pensionireformi mõjul 336 miljoni euro võrra 1,28 miljardi euroni (-21%; +33 miljonit eurot II kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus III kvartalis 5,9 miljoni makseni (-2% võrreldes 6,1 miljoni maksega II kvartalis).

AS-i LHV Group 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 40,9 miljonit eurot, mis on 19,1 miljoni euro ehk 88% võrra suurem kui 2020. aasta 9 kuu tulemus. AS LHV Pank teenis 9 kuuga 45,4 miljonit eurot puhaskasumit (sellest 8,5 miljonit eurot ÜK filiaaliga seotud klientide teenindamisest), AS LHV Varahaldus 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit.

Kvartalitulemust mõjutasid kõrge klientide aktiivsus ja panga ärimahtude kasv, samas pensionireformist tingitud fondide mahu vähenemine. Grupi omakapitali tootlus on planeeritust parem ja vastab pikaajalisele eesmärgile. Puhaskasumi osas edestab LHV Group uuendatud finantsplaani 1,7 miljoni euro võrra.

Aastaga on grupi hoiuste maht kasvanud 2,2 miljardi euro võrra (+70%) ja laenud 693 miljoni euro võrra (+37%). LHV juhitud fondide maht on sama ajaga vähenenud 212 miljoni euro võrra (-14%). Finantsvahendajatega seotud maksete arv on kasvanud 7,4 miljoni võrra (+70%).

III kvartali hoiuste kasvust tulenes 230 miljonit eurot maksevahendajatega seotud hoiustest, eraklientide hoiused kasvasid 110 miljoni euro võrra ja ettevõtete hoiused kasvasid 209 miljoni euro võrra, hoiuseplatvormide hoiused vähenesid 14 miljoni euro võrra. Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt väga hea, kogu laenamist finantseeritakse hoiustest. Laenude allahindlused on kiirema majanduskasvu tõttu plaanitust väiksemad. Laenude kasvust 108 miljonit eurot tulenes ettevõtetele antud laenudest, eraklientide laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra.

Kvartaliga kasvas LHV pangaklientide hulk rohkem kui 16 300 võrra 302 000 kliendini. Aastaga on panga klientide arv suurenenud 28%. Laenumahtude kasvuga sama oluline on investeerimisaktiivsuse jätkuv tõus. LHV on suutnud oma turuliidri rolli suurendada. Kvartali jooksul sõlmiti ligi 9900 uut investeerimislepingut.

Olulisematest teenuseuuendustest tõi LHV Pank III kvartalis turule pensioni investeerimiskonto lahenduse (PIK), kasvukontoga kodulaenu sissemakse kogumise võimaluse ja ettevõttele konto avamise võimaluse elektroonilisel teel.

Varahalduse II pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 36 000 inimese võrra ja on nüüd 139 000. Sellegi poolest oli pensionireformi mõju varem oodatust tagasihoidlikum ning suuremad pensionireformiga kaasnevad kulud jäid II kvartalisse. Suurimate aktiivselt juhitud LHV pensionifondide M, L ja XL tootlus oli kvartalis vastavalt 1,1%, 1,3% ja 0,7%. Väljamaksete järel on aktiivselt juhitud pensionifondides varasemast kõrgem ja pikaajalisele eesmärgile lähedasem alternatiivsete varaklasside osakaal.

LHV Kindlustuse klientide arv on kasvanud 139 tuhandeni ning klientide rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel. Kindlustuse tootevalik täienes eluruumi kindlustusega äriklientide jaoks. Seoses tarbimise hoogustumisega kasvasid kolmandas kvartalis müügimahud pikendatud garantii ja seadmekindlustuse müügis. Üldiselt vastavad kindlustuse trendid planeeritule.

Ühendkuningriigi krediidiasutuse litsentsi taotlemisel on käimas järelevalvelise äriplaani lõpetamine ning likviidsuse- ja kapitali adekvaatsuse hindamine koos dokumentatsiooni ettevalmistamisega. Äritegevuse laiendamiseks toimub aktiivne värbamine, seejuures on LHV otsustanud mehitada kaks IT-meeskonda Leedsi linna.

Kvartali muudest olulistest sündmustest väljastas reitinguagentuur Moody's LHV Group'ile reitingu Baa3 positiivse väljavaatega. Selle järel emiteeris grupp 100 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju. Võlakirjad emiteeriti regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Augustis viis LHV Group lõpule investeeringu Ühendkuningriigi panka Bank North. 4,455 miljoni naela eest omandas LHV ettevõttes 9,9% osaluse.

LHV aktsionäride arv on kasvanud 17 500 investorini. Septembri lõpus kaasas LHV Group 25,3 miljoni euro ulatuses uut aktsiakapitali, mis lisandub bilanssi oktoobris. Emissioon võimaldab tagada edasist kasvu nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis.