20. oktoobril toimub Laulasmaal, Lääne-Harju vallas kolmas Rohelise valla seminar, mis võtab fookusesse kogukonna energeetika. "Selle-aastase rohevalla seminari teema tuleneb nii energiahinna tõusust kui ka kliimaeesmärkidest üldiselt," avaldab teavitusprogrammi Targa Valiku Praktikum projektijuht Kairi Niinepuu-Mark.

"Soovime motiveerida valla eri piirkondi koonduma ja rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, mis tooks osanikele kasu kohalikust energiatarbimisest ja võimaldaks ka ise toodetust osa saada." märgib Niinepuu-Mark.

Seminaril annavad eksperdid hinnangu elektrihinna tõusu põhjustest ja tulevikuperspektiivist, kogukonna energeetika näidetest mujalt maailmast, finantseerimisallikatest ning tehnilise lahenduse valikutest. Seminaril aset leidvas päikesepargi rajamise töötoas saavad osalejad praktilised teadmised planeerimisprotsessist

Vallavanem Jaanus Saat leiab, et selline muster ei peaks piirduma vaid vallale kuuluvate hoonetega, vaid võiks laieneda ka kogukondlikele hoonetele. "Taastuvenergia tootmine on Lääne-Harju üheks identiteediks. Tingimused on meil selleks väga head. Juba praegu on meil Pakri poolsaarel olemas suur tuulepark ning käimas protsessid veel kaheksa tuulegeneraatori püstitamiseks."

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projekt "Targa valiku praktikum" on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste ellurakendamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 20142020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Täpsem info rohevald.ee veebilehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid