Uue Euroopa Bauhausi põhiidee on kasutada kultuuri, arhitektuuri ja disaini, et viia Euroopa roheline kokkulepe igapäevaellu. Nagu algne, 1919. aastal tekkinud Bauhausi liikumine keskendus suurtele ümberkorraldustele ja funktsionaalsusele, kavatseb Uus Euroopa Bauhaus anda hoogu vähese süsinikuheitme lahendustele.

Esimese projektikonkursi raames toetatakse 20 uuendusmeelset ettevõtet, kes saavad igaüks kuni 50 000 eurot, et kiirendada lahendusi, milles on ühendatud kestlikkus (alates kliimaeesmärkidest kuni ringmajanduse, nullsaaste ja elurikkuseni), esteetika (kogemuste ja stiili kvaliteet, mis läheb funktsionaalsusest kaugemale) ja kaasatus (sealhulgas mitmekesisuse esikohale seadmine ning kättesaadavuse ja taskukohasuse tagamine).

EIT kogukonna programmivalik pakub teenustepaketti, mis ulatub esmastest ärikoolitustest kuni juurdepääsuni rahastamisele ning rahvusvahelistumise toele, aidates erineva küpsusastmega ettevõtetel äritegevust suurendada, rahastust koguda ja rahvusvaheliselt laieneda.

Projektikonkurss on osa laiemast 5 miljoni euro suurusest eelarvest, mis on ette nähtud Uue Euroopa Bauhausiga seotud tegevustele, mida EIT kogukond aastatel 2021-2022 toetab. Idu- ja kasvufirmasid kutsutakse üles rahastust taotlema ja oma tegevust laiendama. Kogukonnakiirendi katseetapis, mis käivitati 2021. aasta alguses, on toetatud juba 13 projekti kokku 650 000 euroga.

Tänavu on EIT kogukond toetanud oluliselt Uue Euroopa Bauhausi esimest etappi. Loodi Uut Euroopa Bauhausi toetav EIT kogukonna ühisalgatus, et suurendada kodanike ja kogukondade osalemist kestliku avaliku ruumi ühises kujundamises ning saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke.