Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles, et amet kooskõlastab tõhustatud kontrollide põhimõtted politsei- ja iirivalveametiga selle nädala jooksul. Uuel nädalal algavad juba ühised kontrollreidid, kuid mõlemad osapooled võivad kontrolle teha ka iseseisvalt.

Küsimuse peale, kas ametil on nö punane nimekiri, kus asuvad ettevõtted, kus koroonareeglitest kinni ei peeta, vastas Kaas, et otseselt "punast" nimekirja ei ole, aga neile on teada korraldust eiravad ettevõtted. Seega on küsimus pigem, kuidas sellist nimekirja nimetada.

„Eesmärk on kontrollida ettevõtjaid, kas nad täidavad valitsuse korraldust, mille kohaselt tuleb külastajatelt küsida COVID-tõendit või läbipõdemise tõendit. Kui tuvastatakse, et korralduse nõudeid ei täideta, tehakse ettevõttele ettekirjutus asuda viivitamatult neid nõudeid täitma. Kui ettekirjutust endiselt ei täideta, võib terviseamet määrata sunniraha kuni 9600 eurot. Sunniraha võib määrata korduvalt kuni ettekirjutuse täitmiseni. Kui kõik eelnevad meetmed ei pane ettevõtjaid siiski valitsuse korraldust täitma, võib terviseamet nakkuseohu peatamiseks ettevõtte sulgeda. Väärteokorras on võimalik määrata nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest kuni 13 000 eurot trahvi," kirjeldas Kaas.

Ta selgitab, et kui kontrollide käigus tuvastatakse, et söögikohta tulnud inimene kasutab võltsitud või võõrast tõendit, võib teda ees oodata rahatrahv või isegi vangistus, kuid nende menetlustega tegeleb juba politsei.

„Terviseamet on seni lähtunud lootusest, et kõik ettevõtjad saavad aru pandeemia tõsidusest. Kahjuks ei ole leebem lähenemine tulemust toonud ning valitsuse korralduse nõuetesse suhtutakse sageli leigelt. Tõhustatud järelevalvega tuletatakse meelde, et elame kestvas kriisis ning nõuete täitmine on rahva tervise kaitsmisel ääretult oluline meede. COVID-19 tõendi kontroll on kohustuslik ja kui see jäetakse tegemata, ootab rikkujaid ees vastutus. Hoiatuste aeg on läbi saanud.