Esmaspäevast hakkavad riigis kehtima karmimad piirangud, mis näevad ette, et restorani, kinno vms pääsevad nautlema üksnes vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud.

Valitsuse kehtestatud uued piirangud on ette nähtud üksnes külastajate puhul. Passi olemasolu riik töötajatele piiranuid ei sea. "Valitsuse korraldus seab karmimad nõuded külastajatele ning asutuse töötajate riskide maandamise hindamine on iga ettevõtja ülesanne," sõnas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

Eeltoodu tähendab seega, et kehtima jääb senine põhimõte, kus tööandjal on kohustus teha nakkusohutuse tagamiseks riskianalüüs. Nende meetmete hulka võib Kaasi sõnul kuuluda ka töötajate vaktsineeritus.

"Tööandjal on õigus küsida töötajate immuniseerimise infot ja kui töötaja ei ole vaktsineeritud, võib tööandja töölepingu lõpetada, kui nakkusohtu pole võimalik teiste meetmetega maandada," selgitas Kaas. Ta lisas, et riskianalüüsis võib tööandja ette näha ka vaktsineerimata töötajate testimist.