Valitsuse nägemus on tuua ühe katusorganisatsiooni alla Nordic Aviation Group, Transpordi Varahaldus ja Regional Jet, muutes ettevõtted üksteisest äritegevuselt sõltumatuks. „Meil on kolm tugevat lennundusettevõtet, kelle kasvuks on mõistlik vabastada Regional Jet Nordica tütarfirma staatusest. See tagab kahe võrdsel tasemel tegutseva ettevõtte olemasolu, mis võimaldab üksteisest sõltumatult osalda allhangetel ja kasvatada lennundusäri. See loob tulevikus ka eelduse ettevõtete erastamiseks," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Riigile kuuluvate lennundusvaldkonna ettevõtjate struktuur hetkel:

Vana struktuur

„Nordica, tema tütarettevõtja ning TVH iseseisvate majandusüksustena juhtimine on osutunud edukaks, ent kontsernis on dubleerimisi, mille saame ära kaotada ning tekitada suuremat kasuefekti," lisas Aas. Hetkel on Nordical kaks tütarettevõtet: Regional Jet OÜ (edaspidi RJ) ning Nordic Aviation Advisory OÜ (edaspidi NAA). Nordica on RJ-ga lisaks juhtimisahelale tihedalt seotud ka igapäevases majandustegevuses. Nordica osutab tütarettevõttele RJ lennukite liisinguteenuseid ja juhtimisega kaasnevaid tugiteenuseid. Näiteks asuvad emaettevõttes IT, personalijuhtimine, õigus ja finantsteenuse üksused. Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) on varahaldusettevõtte, mis pakub igapäevaselt Nordicale ja RJ-le lennukite liisinguteenust ning lennukite varuosasid ja komponente.

Uue valdusettevõtte kavandatav struktuur:


Lennunduse Grupp OÜ* (*tinglik ärinimi kuniks uus ärinimi valitakse) oleks Nordica (sh NAA), RJ ning TVH ainuosanik ehk riigi omandisse tekiks reorganiseerimise tulemusel uus emaettevõte. Ümberkorralduste tulemusel liiguvad kõik hetkel Nordica osutatavad tugi- ja haldusfunktsioonid uude valdusettevõttesse. NAA-s hetkel majandustegevus puudub ning pärast lennunduse grupi loomist vajadust eraldi äriühingu järele ei ole. „Lennunduses on tavapärane riskide juhtimiseks hoida ärisuunad ja toetavad tegevused eraldi ning seetõttu säilitatakse ka loodavas kontsernis äritegevuse, opereerimise ja varahaldusfunktsioonid eraldisesvates äriühingutes, kuid struktuursemalt emaettevõtte juhtimise all," selgitas Aas.

Enne kontserni loomist konsulteerib MKM Euroopa Komisjoniga riigiabi riskide maandamiseks. Pärast konsultatsioone Euroopa Komisjoniga valmistatakse ette uue valdusettevõte loomine ja lennunduskontserni moodustamine.