„Otsisime eile ja tüheskoos Euroopa riigi- ja valitsusjuhtidega lahendusi, kuidas tagada tulevikus stabiilsemad energiahinnad ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest. Täna on energiahinnad kõrged, sest me ei investeeri Euroopa Liidus piisavalt alternatiivsetesse taastuvenergiaallikatesse ja loodame liialt fossiilkütuste impordile," sõnas peaminister pärast ülemkogu. Tema sõnul leiti üheskoos, et tuleb kiirendada investeeringuid roheenergiasse, mis aitab kaasa energiasõltumatuse saavutamisele ning leida lahendusi, kuidas tagada stabiilsed hinnad ja energiavarustatus. Kallas lisas, et vastavalt ülemkogu suunistele jätkavad energiahindade küsimuse lahendamist järgmisel nädalal Luksemburgis kogunevad EL energiaministrid. Ülemkogu tuleb teema juurde tagasi detsembris.

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid mõistsid ühiselt hukka kolmandate riikide katsed kasutada migrante poliitilistel eesmärkidel, seahulgas Valgevene hübriidrünnaku Euroopa Liidu piiridel. „Peame jätkama surve avaldamist Valgevene režiimile lisasanktsioonidega ning tugevdama EL välispiiri," kommenteeris Kallas hübriidohtudele keskendunud migratsiooniarutelu. Lisaks arutati kohtumisel Euroopa Liidu koostööd kolmandate riikidega rändesurve ennetamiseks. Väliskaubanduse arutelul oli fookus konkurentsivõime tugevdamisel ja kaubanduspoliitilistel eesmärkidel ning valmistati ette eesootavaid idapartnerluse, Euroopa ja Aasia riikide (ASEM) ning kliimakonverentsi COP26 kohtumisi.

Ülemkogul arutati ka digiteemadel ning Euroopa Komisjoni digikümnendi algatust. „Kuigi digipöörde olulisust kiputakse sageli alahindama, on just meie võimekus end digitaalselt uuendada võti konkurentsivõimelisemasse majandusse. Digipööre loob meile paremad võimalused tulevikuks ning rõõm oli tõdeda, et ka mu kolleegid nõustusid, et tuleb üha rohkem tähelepanu pöörata näiteks usaldusväärsele ühenduvusele, küberturvalisusele ja andmete koosvõimele.

Omavahel jagati kogemusi koroonapandeemiaga võitlemisel ning arutati, kuidas liikuda edasi digitõenditega. Peaministri sõnul on digitaalne tõend olnud tõeline edulugu ning toonitati vajalikkust jätkata protsesside kiirendamist tõendite tunnustamiseks kolmandate riikidega.