Komisjoni esimees Marek Jürgenson ütles, et jaekaubanduse sektoris esineb sageli mure, et on tihti vaja muuta töögraafikuid või ajutiselt tõsta töökoormust. „Menetluses olev eelnõu loob sektori tööandjatele ja töötajatele võimaluse sõlmida kindlatel tingimustel muutuvtunnikokkuleppeid, kus on fikseeritud täiendav töökoormus ja paindlik tööajavahemik,“ selgitas Jürgenson.

Jürgenson tõi esile, et kavandatud muudatused on kehtestatud tähtajalisena. „Tegemist on 2,5 aastat kehtiva pilootprojektiga,“ rääkis ta. „See võimaldab enne perioodi lõppu projekti mõju hinnata, mille tulemusel saab otsustada, kas muutuvtunnikokkulepete sõlmimist saab pikendada või laiendada ka teistele sektoritele.“

Eelnõu järgi tekib tööandjatel võimalus kaasata osaajaga ja paindlikult suuremal määral tööjõudu andes seeläbi tööd rohkematele inimestele ning tagades neile töölepinguga suurema kaitse võrreldes võlaõigusliku lepinguga. Summeeritud tööaja kokkuleppe võib sõlmida töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Eelnõu näeb ette, et tööandja võib muutuvtunnikokkuleppe sõlmida kuni 17,5 protsendiga oma töötajatest, ehk seda võimalust saab kasutada jaekaubanduse tööandja, kellel on vähemalt 6 töötajat.

Muudatused on kavandatud jõustuma tänavu 15. detsembril.

Komisjoni aseesimees Heljo Pikhof märkis, et ka summeeritud tööaja üle peab tegema järelevalvet, et inimesed ei teeks liigselt ületunde ja nende õigused oleksid tagatud. Järelevalve kohustus summeeritud tööaja üle on Tööinspektsioonil.

Uus regulatsioon tugineb tänavu aprillis sõlmitud Eesti teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu, Eesti kaupmeeste liidu, Eesti ametiühingute keskliidu, Eesti tööandjate keskliidu ja sotsiaalministeeriumi vahel hea tahte kokkuleppele, millega piloteeritakse jaekaubanduses muutuvtunnikokkulepete kasutamist.

Istungil jagasid selgitusi sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar ja Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

Komisjon otsustas saata valitsuse 31. mail algatatud töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) täiskogu istungile 10. novembril ettepanekuga teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse viia lõpphääletus läbi 17. novembril.